Telefon:
05/ 700 19 04
Faks:
05/ 700 19 99
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Strokovna področja:

 • kraška hidrogeologija.

 

Članstvo v strokovnih organizacijah:

 • Komisije za hidrogeologijo krasa pri Mednarodni zvezi hidrogeologov (IAH),
 • Mednarodno združenje za sledilno hidrologijo (ATH),
 • Slovensko geološko društvo.

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini:

 • štipendija »Deutscher Akademischer Austauschdienst« na Oddelku za uporabno geologijo na Univerzi Karlsruhe v Nemčiji (1.10.-31.12.1996),
 • raziskovalno delo v Braziliji, na Hrvaškem in Kitajskem, v Iranu, Makedoniji, Srbiji, Turčiji, Veliki Britaniji in Združenih Arabskih Emiratih.

 

Pedagoško delo:

 • Fakulteta za podiplomski študij, program Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici (predmeti: Kraška hidrogeologija; Raziskovalne metode in tehnike v kraški hidrogeologiji; Sledenje kraških voda) in Fakulteta za znanosti o okolju, 1. stopnja, Univerza v Novi Gorici (predmet: Hidrologija),
 • Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem (predmet: Hidrologija in ekologija krasa).
Izbrane publikacije

Izbrana bibliografija:

 • KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, 2014. Solute transport processes in a karst vadose zone characterized by long-term tracer tests (the cave system of Postojnska Jama, Slovenia). Journal of Hydrology, vol. 519, part A, str. 1205-1213. doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.08.047.
 • PETRIČ, Metka, 2010. Characterization, exploitation, and protection of the Malenščica karst spring, Slovenia: case study. In: Krešić, N., Stevanović, Z. (eds.). Groundwater hydrology of springs: engineering, theory, management, and sustainability. Burlington, MA: Butterworth-Heinemann, p. 428-441.
 • JEMCOV, Igor, PETRIČ, Metka, 2009. Measured precipitation vs. effective infiltration and their influence on the assessment of karst systems based on results of the time series analysis. Journal of Hydrology, 3-4, vol. 379, p. 304-314. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.10.016, doi: doi:10.1016/j.jhydrol.2009.10.016.
 • TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin, 2015. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes, vol. 29, issue 8, str. 1986-1998. doi: 10.1002/hyp.10313.
 • DOCTOR, Daniel H., ALEXANDER, E. C., PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, URBANC, Janko, LOJEN, Sonja, STICHLER, Wilibald, 2006. Quantification of Karst aquifer discharge components during storm events through end-member mixing analysis using natural chemistry and stable isotopesas tracers. Hydrogeology journal, vol. 14, p. 1171-1191. doi 10.1007/s10040-006-0031-6
 • PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, 2016. Identifying the characteristics of groundwater flow in the Classical Karst area (Slovenia/Italy) by means of tracer tests. Environmental earth sciences, vol. 75, issue ,doi: 10.1007/s12665-016-6255-4.
 • KOGOVŠEK, Janja, PETRIČ, Metka, 2013. Increase of vulnerability of karst aquifers due to leakage from landfills. Environmental earth sciences, vol. 70, is. 2, doi: 10.1007/s12665-012-2180-3.
 • KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej, 2012. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental Earth Sciences, Online First. doi 10.1007/s12665-011-1506-x
 • ZUPAN HAJNA, Nadja, RAVBAR, Nataša, RUBINIĆ, Josip, PETRIČ, Metka (eds.), 2015. Life and water on karst: monitoring of transboundary water resources of Northern Istria. Ljubljana: Založba ZRC, 151 p.
 • KNEZ, Martin, PETRIČ, Metka, SLABE, Tadej (Eds.), 2011. Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu, 1, Voda = Karstology and development challenges on karst, 1, Water. Založba ZRC, 167 p.
Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba: doktorica znanosti (geologija)

Znanstveni naziv: znanstvena svetnica

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 

Ključne besede

krasoslovje • hidrogeologija • sledenje voda