Skip to main content
Prof. dr. Metka Petrič


+386 5 700 19 04

+386 5 700 19 99

metka.petric@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovno področje:

 • kraška hidrogeologija.

 

Članstvo in uredništvo:

 • Komisija za hidrogeologijo krasa pri Mednarodni zvezi hidrogeologov (IAH),
 • Slovenski Nacionalni odbor za Medvladni hidrološki program IHP UNESCO,
 • Slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH),
 • Slovensko geološko društvo,
 • strokovna skupina UNESCO Globalnega geoparka Idrija,
 • organizacijski odbor Mednarodne krasoslovne šole »Klasični kras«,
 • uredniški odbor revije Acta Carsologica.

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini:

 • štipendija »Deutscher Akademischer Austauschdienst« na Oddelku za uporabno geologijo na Univerzi Karlsruhe v Nemčiji (1.10.-31.12.1996),
 • raziskovalno delo v Braziliji, na Hrvaškem in Kitajskem, v Iranu, Italiji, Makedoniji, Nemčiji, Rusiji, Srbiji, Turčiji, Veliki Britaniji in Združenih Arabskih Emiratih.

 

Pedagoško delo:

 • Fakulteta za podiplomski študij, program Krasoslovje, Univerza v Novi Gorici (predmeti: Kraška hidrogeologija; Raziskovalne metode in tehnike v kraški hidrogeologiji; Sledenje kraških voda) in Fakulteta za znanosti o okolju, 1. stopnja, Univerza v Novi Gorici (predmet: Hidrologija),
 • Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem (predmeta: Kras in krasoslovje; Hidrologija in ekologija krasa).

 

Mentorstvo pri doktoratih:

 • Kogovšek, Blaž, 2022. Characterization of a karst aquifer in the recharge area of Malenščica and Unica springs based on spatial and temporal variations of natural tracers: doktorska disertacija. Nova Gorica, 242 str.
 • Gičevski, Biljana, 2016. Hydrogeological and speleological research of the spring cave Slatinski Izvor and its recharge area (Republic of Macedonia): doktorska disertacija. Nova Gorica, 185 str.
 • Kogovšek, Janja, 2009. Značilnosti pretakanja skozi vadozno cono krasa: doktorska disertacija. Nova Gorica, 215 str.
 • Kovačič, Gregor, 2009. Hidrologija kraškega izvira Malenščica in njegovega hidrografskega zaledja: doktorska disertacija. Koper, 329 str.
 • Petrič, M., Ravbar, N., Gostinčar, P., Krsnik, P., Gacin, M., 2020. GIS database of groundwater flow characteristics in carbonate aquifers: tracer test inventory from Slovenian karst. Applied geography, 118, 8 str. doi: 10.1016/j.apgeog.2020.102191.
 • Ćuk, M., Petrič, M., Jemcov, I., Mulec, J., Mazej, Z., Mayaud, C., Blatnik, M., Kogovšek, B., Ravbar, N., 2022. Multivariate statistical analysis of hydrochemical and microbiological natural tracers as a tool for understanding karst hydrodynamics (the Unica springs, SW Slovenia). Water resources research, 58/11, e2021wr031831, str. 1-20. doi: 10.1016/j.earscirev.2022.104243.
 • Vilhar, U., Kermavnar, J., Kozamernik, E., Petrič, M., Ravbar, N., 2022. The effects of large-scale forest disturbances on hydrology : an overview with special emphasis on karst aquifer systems. Earth-science reviews, 235, str. 1-21, doi: 10.1016/j.earscirev.2022.104243.
 • Kogovšek, J., Petrič, M., 2014. Solute transport processes in a karst vadose zone characterized by long-term tracer tests (the cave system of Postojnska Jama, Slovenia). Journal of Hydrology, 519A: 1205-1213, doi: 10.1016/j.jhydrol.2014.08.047.
 • Petrič, M., 2019. The use of artificial tracer tests in the process of management of karst water resources in Slovenia. In: Younos, T. (ed), et al. Karst water environment: advances in research, management and policy, (The handbook of environmental chemistry. Cham: Springer. P. 133-156, doi: 10.1007/978-3-319-77368-1_5.
 • Ravbar, N., Petrič, M., Blatnik, M., Švara, A., 2021. A multi-methodological approach to create improved indicators for the adequate karst water source protection. Ecological indicators: integrating monitoring, assessment and management, 126, 14 str., doi: 10.1016/j.ecolind.2021.107693.
 • Petrič, M., Kogovšek, J., Ravbar, N., 2018. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers: the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia). Acta carsologica, 47/1: 35-51, doi: 10.3986/ac.v47i1.5144.
 • Vižintin, G., Ravbar, N., Janež, J., Koren, E., Janež, N., Zini, L., Treu, F., Petrič, M., 2018. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment, 619/620: 1214-1225, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017.

Izobrazba: doktorica znanosti (geologija).

Znanstveni naziv: znanstvena svetnica.

Pedagoški naziv: pridružena profesorica za področje Krasoslovje.

Raziskovalna področja
Geologija, fizična geografija P005
Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470

Ključne besede
sledenje voda
hidrogeologija
krasoslovje