Skip to main content

Kemijski analitski laboratorij IZRKKemijski analizni laboratorij je bil na Inštitutu za raziskovanje krasa ustanovljen leta 1976 pod vodstvom Janje Kogovšek. V laboratoriju je zaposlen kemijski tehnik. V začetku so potekale v laboratoriju le osnovne kemijske analize voda, kasneje pa se je nabor metod postopno večal. Že skoraj 20 let pomemben del meritev poteka neposredno na terenu, kjer uvajamo nove pristope na področju raziskav kraških voda, v laboratoriju pa imamo možnost vode podrobneje analizirati (zlasti na prisotnost polutantov in sledil).

 

Vodja: dr. Metka Petrič (05/ 700 19 04)

Laborantka: Mateja Zadel (05/ 700 19 03)