Naslov:
Vpliv lezik na razvoj kraških jam. Primer Velike doline, Škocjanske jame
Avtor:
Leto:
Zbirka:
ZRC 14
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Raziskovalcev, ki iščejo prve vodne poti v krasu ob lezikah (lezika = ploskev, presledek med plastmi kamnine, nastale kot usedlina; SSKJ II, str. 598), je bilo doslej precej manj kot onih, ki poudarjajo, da je nastanek jamskih kanalov vezan na tektonske strukture. Namen raziskave, ki je predstavljena v knjigi, je bil razširiti znanstveno pozornost na področje, kjer je bilo pričakovati odgovore o prvih začetkih oblikovanja jamskih rovov in kasneje kraških jam. Avtor ugotavlja, da bo treba pri raziskovanju nastanka kraških jam bolj upoštevati vlogo lezik, saj le-ta ni samo bolj ali manj pasiven presledek med dvema skladoma kamnine. Kljub sorazmerno velikim dimenzijam kraških jam se začetni procesi namreč odvijajo na mikroskopski ravni.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-12-9

Specifikacija

mehka vezava • 21 × 29,5 cm • 186 strani