Naslov:
The Dynamics of Present-Day Speleogenetic Processes in the Stream Caves of Slovenia
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V monografiji je natančno opisana kvantitativna metodologija za merjenje recentnih sub-mikronskih intenzitet temeljnih kemičnih kraških procesov (raztapljanja in odlaganja sige) in podaja rezultate 7-letnega merjenja kemičnih procesov v izbranih slovenskih vodnih jamah. Podrobneje so prikazani rezultati meritev iz nekaterih večjih slovenskih jam, kot so Križna jama, Postojnsko-Planinski jamski sistem in Škocjanske jame, kjer dobimo vpogled tudi v časovno in prostorsko dinamiko širjenja rovov na ravni posameznih jamskih sistemov. Meritve so edinstvene v slovenskem prostoru, pa tudi širše v okviru svetovnega krasoslovja, saj predstavljajo velik kvantitativni premik v okviru kraške geomorfologije.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-405-8

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 152 strani

Cena

28,00 EUR (redna)
23,00 EUR (klubska)