Title:
The Dynamics of Present-Day Speleogenetic Processes in the Stream Caves of Slovenia
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V monografiji je natančno opisana kvantitativna metodologija za merjenje recentnih sub-mikronskih intenzitet temeljnih kemičnih kraških procesov (raztapljanja in odlaganja sige) in podaja rezultate 7-letnega merjenja kemičnih procesov v izbranih slovenskih vodnih jamah. Podrobneje so prikazani rezultati meritev iz nekaterih večjih slovenskih jam, kot so Križna jama, Postojnsko-Planinski jamski sistem in Škocjanske jame, kjer dobimo vpogled tudi v časovno in prostorsko dinamiko širjenja rovov na ravni posameznih jamskih sistemov. Meritve so edinstvene v slovenskem prostoru, pa tudi širše v okviru svetovnega krasoslovja, saj predstavljajo velik kvantitativni premik v okviru kraške geomorfologije.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-405-8

Specifications

hardback • 21 × 29,5 cm • 152 pages

Price

28,00 EUR (Regular)
23,00 EUR (Club)

E-publications

(7 MB)