Naslov:
Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu [2]. Gradnja, turizem, ekologija, varovanje
Karstology and Development Challenges on Karst. Construction, tourism, ecology, protection
Avtorji:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V drugi knjigi serije Krasoslovje v razvojnih izzivih na krasu so zbrani izsledki, pridobljeni pri načrtovanju in gradnji avtocest na krasu. Več kot 350 novih jam se je odprlo v zadnjem valu gradnje. Sledijo študije o urejanju kraških pojavov za turizem in njihovem upravljanju. Izbrali smo tudi študije o kraški ekologiji, pri katerih smo si pomagali z biološkimi in mikrobiološkimi raziskavami. Na koncu pa je povzetek vsega, kar moramo upoštevati pri načrtovanju različnih posegov na krasu.

Kazalo vsebine

 

GRADNJA PROMETNIC / CONSTRUCTION OF TRANSPORT ROUTES 
Načrtovanje, raziskave ter krasoslovna spremljava gradnje avtocest prek slovenskega krasa / Planning, research and karstological accompanying the construction of expressways across Slovene karst    
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo avtoceste na matičnem Krasu (odsek Divača-Fernetiči) / Karst features discovered during the motorway construction on the Classical Karst (the road section Divača-Fernetiči)
Kraški pojavi, razkriti med gradnjo avtoceste na nizkem krasu Dolenjske / Karst features discovered during construction of the expressway on the Dolenjska low karst    
Gradnja v zakraseli pobočni breči in flišu pod nanosom v Vipavski dolini / Construction in the karstified slopes of breccia and flysch below  Mount Nanos in the Vipava valley    
UREJANJE JAM ZA TURISTIČNE NAMENE / ARRANGING CAVES FOR TOURISTIC PURPOSES
Strokovni nadzor in svetovanje pri upravljanju z jamskimi sistemi: primer postojnskega jamskega sistema / Professional supervision and consulting in the management of cave systems: an example of the Postojna cave system
Vpliv turizma na rabo Predjame kot naravne vrednote / Impact of tourism on the use of the Predjama cave as a natural asset
Urejanje Nebeške jame (Thien Duong, Vietnam) za turistične namene / Development of the Heaven's cave (Thien Duong, Vietnam) for touristic purposes
EKOLOGIJA PODZEMLJA / UNDERGROUND ECOLOGY
Monitoring epikraške favne – biološke metode proučevanja stanja kraškega ekosistema / Monitoring of the epikarst fauna: biological methods of the ecosystem karst study 
Proučevanje kraškega ekosistema skozi proučevanje kraških združb / The study of the karst ecosystem through the study of karst communities 
Perspektive jamske mikrobiologije v Sloveniji / Perspectives of cave microbiology in Slovenia     
ZAŠČITA PODZEMLJA / SURFACE AND UNDERGROUND PROTECTION 
Zaščita krasa / Karst protection
Zaščita kraškega podzemlja in EU projekt »Karst Underground Protection« v Sloveniji / Protection of the karst underground and the EU project »Karst Underground Protection« in Slovenia
 
Še ...

Dragica Jaksetič: Nasveti za trajnostno življenje na krasu; Delo, Znanost (10.5.2012)

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-340-2

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 199 strani

Cena

38,00 EUR (redna)
32,00 EUR (klubska)