Naslov:
Cave Rocky Relief and its Speleogenetical Significance
Avtor:
Leto:
Zbirka:
ZRC 10
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Dejavniki, ki oblikujejo kraško podzemlje, zapuščajo sledi tudi na skalnem obodu kraških votlin. Nastajajo skalne oblike, ki jih povezujemo v skalni relief. Ta je pogosto pomembna sled oblikovanja in razvoja kraških votlin. V knjigi (Jamski skalni relief in njegov speleogenetski pomen) so strnjena proučevanja o nastanku in razvoju najbolj značilnih jamskih skalnih oblik. Predstavljen je skalni relief kot sled načina oblikovanja rovov v različnih hidroloških pogojih ter njegov speleogenetski pomen v razvojno raznovrstnih jamah. Delo tudi na novo ovrednoti speleogenetski pomen skalnega reliefa v izbranih predelih slovenskega krasa. Celotno besedilo je objavljeno v angleškem jeziku, na koncu knjige je dodan obsežen slovenski povzetek.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-03-X

Specifikacija

mehka vezava • 21 × 29,5 cm • 128 strani

Cena

razprodano