Osnovni podatki
Kratica:
Škocjan-Risnjak
Sodelavci:
, , , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2014–17. junij 2015
Opis

Z raziskovalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi ter ozaveščanjem želijo partnerji postaviti temelje za bolj dolgoročno in trajnostno upravljanje z vodnimi viri na čezmejnem kraškem območju med parkoma Škocjanske jame in Risnjak. Upravljanje z vodnimi viri je namreč danes zelo zapleteno in težko pregledno. Slediti mora ciljem različnih sektorjev, zahtevnim naravnim razmeram (kraški vodonosniki s težko sledljivimi tokovi podzemne vode), v čezmejnem območju pa tudi odnosom dveh sosednjih držav. Celovito upravljanje z vodnimi viri zahteva tesno povezovanje vseh sektorjev v vodoravni smeri in tudi v navpični smeri od prebivalca, lokalne skupnosti, regije do države.

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU • Geološki zavod Slovenije • Nacionalni park Risnjak • Geotehnički fakultet - Sveučilište Zagreb • Grad Delnice

Finančni vir

EU (OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013): 85 %, Republika Slovenija: 10 %, ZRC SAZU: 5 %

Ključne besede

kras • čezmejno območje • vodni viri • upravljanje