Raziskovanje krasa

Opis

V programu, ki je vodilni tovrstni v Sloveniji in eden najbolj pomembnih v svetu, nadaljujemo z razvojem vsebinsko in organizacijsko celostnega mednarodnega krasoslovja. Razvijamo najbolj pomembna področja raziskovanja kraškega površja, jam, voda, bioloških mikrobioloških značilnosti in razvoja krasa ter izsledke povezujemo v razumevanje trirazsežnih kraških pokrajin. Prav v vsebinskemu povezovanju pristopov pri proučevanju različnih kraških pojavov in regij je največji poudarek (44% Slovenije, 30% Evrope, 20% sveta zajema kras). Z dobrim sodelovanjem strokovnjakov različnih področij presegamo pogosto splošno, a plitko vsevednost in ozke poglobljenosti. Nadgrajujemo bogato tradicijo slovenskega krasoslovja, ki se razvija na matičnem Krasu in klasičnem krasu in eno vodilnih vlog v mednarodni krasoslovni skupnosti.

Na novo premišljeni in predstavljeni izsledki spremljave gradnje slovenskih avtocest in izsledki iz načrtovanja železniške povezave med Divačo in Koprom so objavljeni v uspešnih knjigah založbe Springer.
V tisku je knjiga Krasoslovje na klasičnem krasu. Predstavili smo najbolj pomembna področja krasoslovja, ki jih povezujemo v celostno razumevanje krasa. 


Proučevanje skalnega reliefa, pomembne sledi oblikovanja in razvoja kraških jam ter površja na različnih karbonatnih kamninah in razmerah


Spremljanje mikro-premikov v jamah in Razumevanje jamske mikro-klime


Raziskovanje kraških vod


Mikroorganizmi v podzemlju


Multidisciplinarni pristop pri dolgoročnih ekoloških raziskavah podzemeljskega okolja


Recentni razvoj kraških jam


 


Ključne besede
varovanje krasa
načrtovanje življenja na krasu
kraška ekologija
kraška mikrobiologija
kraška biologija
kraška hidrogeologija
ogljikov cikel
jamska klima
jamski sedimenti
speleologija
geomorfologija krasa
geologija krasa
krasoslovje