Opis

 

V Programu, ki je vodilni tovrstni v Sloveniji in eden pomembnejših v svetu, bomo nadaljevali z razvojem celostnega mednarodnega krasoslovja, celostnega vsebinsko in organizacijsko. Razvijali bomo najbolj pomembna področja raziskovanja kraškega površja, jam, voda, bioloških značilnosti in razvoja krasa ter izsledke povezovali v razumevanje trirazsežnih kraških pokrajin. Prav v vsebinskem povezovanju pristopov pri proučevanju različnih kraških pojavov in regij bo v tej stopnji razvoja programa največji poudarek (44% Slovenije, 30% Evrope, 20% sveta zajema kras). Z dobrim sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij bomo presegali pogosto splošno, a plitko vsevednost in ozke poglobljenosti. Nadgradili bomo bogato tradicijo slovenskega krasoslovja, ki se razvija na matičnem Krasu in klasičnem krasu in naš položaj ter eno vodilnih vlog v mednarodni krasoslovni skupnosti.

Vodja programa na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

krasoslovje • geologija krasa • geomorfologija krasa • speleologija • jamski sedimenti • jamska klima • ogljikov cikel • kraška hidrogeologija • kraška biologija • kraška mikrobiologija • kraška ekologija • načrtovanje življenja na krasu • varovanje krasa