Opis

V programu, ki je vodilni tovrstni v Sloveniji in eden najbolj pomembnih v svetu, nadaljujemo z razvojem vsebinsko in organizacijsko celostnega mednarodnega krasoslovja. Razvijamo najbolj pomembna področja raziskovanja kraškega površja, jam, voda, bioloških mikrobioloških značilnosti in razvoja krasa ter izsledke povezujemo v razumevanje trirazsežnih kraških pokrajin. Prav v vsebinskemu povezovanju pristopov pri proučevanju različnih kraških pojavov in regij je največji poudarek (44% Slovenije, 30% Evrope, 20% sveta zajema kras). Z dobrim sodelovanjem strokovnjakov različnih področij presegamo pogosto splošno, a plitko vsevednost in ozke poglobljenosti. Nadgrajujemo bogato tradicijo slovenskega krasoslovja, ki se razvija na matičnem Krasu in klasičnem krasu in eno vodilnih vlog v mednarodni krasoslovni skupnosti.

Na novo premišljeni in predstavljeni izsledki spremljave gradnje slovenskih avtocest in izsledki iz načrtovanja železniške povezave med Divačo in Koprom so objavljeni v uspešnih knjigah založbe Springer.
V tisku je knjiga Krasoslovje na klasičnem krasu. Predstavili smo najbolj pomembna področja krasoslovja, ki jih povezujemo v celostno razumevanje krasa. 


Proučevanje skalnega reliefa, pomembne sledi oblikovanja in razvoja kraških jam ter površja na različnih karbonatnih kamninah in razmerah


Spremljanje mikro-premikov v jamah in Razumevanje jamske mikro-klime


Raziskovanje kraških vod


Mikroorganizmi v podzemlju


Multidisciplinarni pristop pri dolgoročnih ekoloških raziskavah podzemeljskega okolja


Recentni razvoj kraških jam


 

Vodja programa na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

krasoslovje • geologija krasa • geomorfologija krasa • speleologija • jamski sedimenti • jamska klima • ogljikov cikel • kraška hidrogeologija • kraška biologija • kraška mikrobiologija • kraška ekologija • načrtovanje življenja na krasu • varovanje krasa