Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Monitoring of active tectonic micro movements: comparison of conditions from Slovene karst caves with karst areas of Southern Nevada USA
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. marec 2015–31. december 2016
Šifra:
BI-US/15-16-054
Opis

Kraške jame ohranjajo sledove geoloških in speleoloških podatkov za milijon in več let, zato so izjemni naravni arhivi. Jame in kraški tereni ohranjajo tudi sledove neotektonike in zgodovinskih potresov. S predlaganim projektom želimo primerjati rezultate merjenja aktivnih tektonskih premikov z uporabo različnih metod s področja seizmologije, geologije, aktivne tektonike, geotehničnega inženiringa, dinamike tal, mehanike kamnin, monitoringa s TM 71 ekstenzometrom, statičnega navpičnega nihala, radona. Primerjati želimo pogoje iz slovenskih kraških jam s kraškimi tereni v južni Nevadi ZDA.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

aktivna tektonika • kras • potresi