Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Karst Underground Protection
Kratica:
KUP
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. december 2009–1. december 2011
Šifra:
4300-378/2008
Opis

Projekt se izvaja v okviru OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Glavni cilj projekta je varovanje kraškega okolja, ozaveščanje lokalnega prebivalstva in strokovne javnosti o pomenu varovanja krasa, izboljšanje obstoječega zatečenega stanja in nadgradnja obstoječih podatkovnih baz o kraških jamah. V okviru projekta se vzpostavlja "Speleo-center" v Vodicah na Hrvaškem, izvaja mednarodne biospeleološke raziskave Istre, izvaja čiščenje 12 kraških jam v Sloveniji in na Hrvaškem ter vzpostavlja WebGIS bazo speleoloških objektov hrvaškega dela Istre. V sklopu projekta sta potekali Mednarodni krasoslovni šoli "Klasični kras" 2010 (Dinarski kras) in 2011 (Varovanje podzemnega krasa) ter izdani publikaciji Introduction to the Dinaric Karst ter Pressures and Protection of the Underground Karst - Cases from Slovenia and Croatia.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Finančni vir

EU (OP IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013) - 85 %, Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni politiko - 10 %, Znanstvenoraziskovalni center SAZU - 5 %

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 

Ključne besede

varovanje krasa • čiščenje jam • biospeleologija • krasoslovna šola