Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
EPOS SP - European Plate Observing System Sustainability Phase
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. februar 2020–31. januar 2023
Šifra:
871121 (H2020-INFRADEV-2018-2020/H2020-INFRADEV-20
Opis

Prihodnost in varnost človeštva na planetu Zemlja je odvisna od naše zmožnosti, da živimo in obvladujemo zapleten zemeljski sistem v vseh njegovih dimenzijah. Naša zmožnost, da proučujemo površje in podzemlje Zemlje ter da predvidimo katastrofalne dogodke in njihove vplive na družbo, je v strmem naraščanju medtem ko se naša družba razvija. Procesi Zemeljskega sistema presegajo nacionalne meje in EPOS prinaša skupnosti, ki se ukvarja s trdno Zemljo, enotno, razširjeno raziskovalno infrastrukturo. EPOS se je razvil z vizijo ustvarjanja vse-Evropske infrastrukture za znanosti o trdni Zemlji, ki temelji na novih e-znanstvenih konceptih, ki omogočajo virtualni dostop do podatkov in servisov, kot tudi na fizičnem dostopu do povezav in institucij za široke skupnosti uporabnikov. Inovativen potencial EPOS infrastrukture omogoča uporabo multidisciplinarnih podatkov na področju znanosti o trdni Zemlji in uporabo servisov, ki temeljijo na nacionalnih raziskovalnih infrastrukturah, ki so razporejene široko po celi Evropi. EPOS SP projekt bo zagotovil dolgotrajno delovanje EPOS raziskovalne infrastrukture. EPOS SP sledi razvoju EPOS RI, ker utrjuje dolgoročne operativne perspektive EPOS ERIC in realiziranega okvira EPOS. EPOS SP se navezuje na vse vidike trajnostnega razvoja v smislu reševanja izziva premika od tehnične in finančne sposobnosti do dolgotrajne vzdržnosti. 

ZRC SAZU je vključen v WP2 Vodenje in finančni okvir (Naloga 2.1 Vključevanje nacionalnih organizacij v EPOS in širjenje članstva v EPOS ERIC) in v WP7 Dosežki in izobraževanje (Naloga 7.2 Dosežki pri delovanju EPOS servisov).
 

Rezultati

Aktivnosti:

 

Objave:

  • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp. egu2020-4657-print.pdf
  • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

EU (Horizont 2020)

Raziskovalna področja

Geofizika P500 • Tektonika P440 

Ključne besede

Znanosti o trdi Zemlji • integracija raziskovalne infrastrukture • pridobivanje podatkov in servisi • prost dostop