Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. julij 2018–31. avgust 2021
Šifra:
Contract number. C3330-19-952056
Opis

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Geološki Zavod Slovenije, Univerza v Ljubljani FGG in Inštitut Jožef Stefan. Pogodba št. C3330-19-952056 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 22.7.2019.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.
Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.
 

Rezultati

Aktivnosti:

 • NOVA RAZISKOVALNA OPREMA

  V okviru projekta RI-SI-EPOS se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja geoznanosti.

  • RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu februarju 2020 pridobil novo zmogljivo računalniško infrastrukturo v namen vzpostavitve podatkovnega središča RI-SI-EPOS s področja geoznanosti.

  • ZMOGLJIV PRENOSNI RAČUNALNIK ZA TERENSKO DELO


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu februarju 2020 pridobil zmogljiv prenosni računalnik za terensko delo.

  • TERESTRIČNI LASERSKI 3D SKENER


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu februarju 2020 pridobil terestrični laserski 3D skener. Seznanili smo se že z njegovo uporabo in ga tudi preizkusili na terenu.

  • GNSS ANTENA


   Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - nacionalni koordinator konzorcija EPOS-SI in tudi projekta RI-SI-EPOS je v mesecu februarju 2020 pridobil GNSS sprejemnik z zunanjo geodetsko anteno za jame.

  • PRENOSNE POTRESNE OPAZOVALNICE


   V okviru projekta RI-SI-EPOS se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja geoznanosti. V mesecu marcu 2020 smo pridobili šest prenosnih potresnih opazovalnic, ki bodo nameščene na tektonsko aktivnem območju Postojne, Pivke in Ilirske Bistrice.

  • EKSTENZIOMETRI TM72 – avtomatske meritve mikro-premikov


   V okviru projekta RI-SI-EPOS se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja geoznanosti. V mesecu marcu smo pridobili pet ekstenziometrov TM72. Štirje so nameščeni ob prelomih v Postojnski jami, eden pa v Kostanjeviški jami.

  • MIKRO-KLIMATSKI MONITORING V KRAŠKIH JAMAH – MERJENJE TEMPERATURE ZRAKA IN ZRAČNEGA TLAKA


   V okviru projekta RI-SI-EPOS je ZRC SAZU v Kostanjeviški jami namestil dva diverja za urne meritve temperature zraka in zračnega tlaka. Meritve se opravljajo od 16. januarja 2020. Prva lokacija meritve je bližje jamskemu vhodu, druga lokacija pa je pri ekstenziometru TM72.

 • Junij 2020


  Nova pisarna na IZRK ZRC SAZU v Postojni – središče in vozlišče EPOS Slovenia in RI-SI-EPOS. Foto: Stanka Šebela

 • 13.7.2020 – IZRK ZRC SAZU, Postojna


  Delavnica RI-SI-EPOS (uporaba raziskovalne opreme, namen RI (raziskovalne infrastrukture), evidenca uporabe RI, citiranje projekta, objave….) Pripravila: dr Stanka Šebela Foto: Jasmina Čeligoj Biščak


   


  Foto: Jasmina Čeligoj Biščak

 • Seizmološke postaje Bojanci


  Od 3.9.2020 je v Bojancih v Beli krajini nameščen širokopasovni seizmometer (Nanometrics, Kanada) v okviru RI-SI-EPOS, oznaka BOJS, namesto obstoječega ARSO seizmometra STS-2. Foto: Izidor Tasič ARSO, Urad za seizmologijo

 • Prenosne seizmološke postaje

  Mreža prenosnih potresnih postaj južno od Postojne – »RI-SI-EPOS« (sodelovanje med ZRC SAZU in ARSO Urad za seizmologijo) prenosne_potresne_opazovalnice_a3_format.pdf

 • 9.9.2020


  Postojnska jama, Lepe jame, postavitev spektrometra za metan v okviru »RI-SI-EPOS« Foto: Stanka Šebela

Objave:

 • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp. egu2020-4657-print.pdf
 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

 

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

EU Evropski sklad za regionalni razvoj

Raziskovalna področja

Geofizika P500 • Tektonika P440 

Ključne besede

raziskovalne infrastrukture • pridobivanje podatkov in servisi • prost dostop