Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. julij 2018–31. avgust 2021
Šifra:
Contract number. C3330-19-952056
Opis

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-EPOS« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Geološki Zavod Slovenije, Univerza v Ljubljani FGG in Inštitut Jožef Stefan. Pogodba št. C3330-19-952056 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 22.7.2019.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.
Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.
 

Rezultati

Aktivnosti:

 • NOVA RAZISKOVALNA OPREMA

  Seznam opreme s slikovnim gradivom

  V okviru projekta RI-SI-EPOS se kupuje raziskovalna oprema za proučevanje in pridobivanje podatkov s področja geoznanosti.

 • Junij 2020


  Nova pisarna na IZRK ZRC SAZU v Postojni – središče in vozlišče EPOS Slovenia in RI-SI-EPOS. Foto: Stanka Šebela

 • 13.7.2020 – IZRK ZRC SAZU, Postojna


  Delavnica RI-SI-EPOS (uporaba raziskovalne opreme, namen RI (raziskovalne infrastrukture), evidenca uporabe RI, citiranje projekta, objave….) Pripravila: dr Stanka Šebela Foto: Jasmina Čeligoj Biščak


   


  Foto: Jasmina Čeligoj Biščak

 • Seizmološka postaja Bojanci


  Od 3.9.2020 je v Bojancih v Beli krajini nameščen širokopasovni seizmometer (Nanometrics, Kanada) v okviru RI-SI-EPOS, oznaka BOJS, namesto obstoječega ARSO seizmometra STS-2. Foto: Izidor Tasič ARSO, Urad za seizmologijo

 • Prenosne seizmološke postaje

  Mreža prenosnih potresnih postaj južno od Postojne – »RI-SI-EPOS« (sodelovanje med ZRC SAZU in ARSO Urad za seizmologijo) prenosne_potresne_opazovalnice_a3_format.pdf

 • 9.9.2020


  Postojnska jama, Lepe jame, postavitev spektrometra za metan v okviru »RI-SI-EPOS« Foto: Stanka Šebela

 • 2.-6. november 2020 telekonferenca


  2. - 6. november 2020 - udeležba na telekonferenci ORFEUS + EPOS SP + AdriaArray Virtual Workshop«: Program

 • 4. november 2020 telekonferenca


  4. November 2020 - Jurij Pahor je v soavtorstvu z Martino Čarman (ARSO, Urad za seizmologijo) na telekonferenci »ORFEUS + EPOS SP + AdriaArray Virtual Workshop« predstavil seizmološko mrežo v Sloveniji in predstavil tudi sodelovanje z ZRC SAZU in postavitev novih prenosnih seizmoloških postaj, ki so bile nameščene v okviru projekta RI-SI-EPOS v Vzhodni kohezijski regiji.

 • Podatki širokopasovne potresne opazovalnice v Bojancih (Bela krajina) na lokaciji ARSO z oznako BOJS se pošiljajo v bazo podatkov ORFEUS od 3.9.2020 https://www.orfeus-eu.org/data/.
 • september 2020 meritve z GNSS anteno  September 2020 – meritve položaja in nadmorske višine določenih mest pred Postojnsko jamo z GNSS anteno (Rover Leica).

 • 25. 10. 2020 – slikanje Cerkniškega polja z dronom (fotografije Matej Blatnik).  Slika - Naravna in regulirana struga Stržena na Cerkniškem polju (foto Matej Blatnik).

 • 29. december 2020


Zelo širokopasovna potresna opazovalnica ((Nanometrics) na lokaciji Bojanci (Bela krajina) -Vzhodna kohezijska regija z oznako BOJS je zaznala močan potres na Hrvaškem (Petrinja 29.12.2020, ML = 6.2).

Objave:

 • Šebela S, Costa G, Vaupotič J, Živčić M, Viršek Ravbar N, Năpăruș-Aljančič M. 2020. Postojna Cave as Near Fault Observatory site in SW Slovenia. EGU2020-4657, EGU General Assembly 2020, Abstract 1-2 pp. egu2020-4657-print.pdf
 • BLATNIK, Matej, CULVER, David C., GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Blaž, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MAYAUD, Cyril, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, ALJANČIČ, Magdalena, OTONIČAR, Bojan, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, RAVBAR, Nataša, SHAW, Trevor R., SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, ZUPAN HAJNA, Nadja, KNEZ, Martin (urednik), OTONIČAR, Bojan (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), PIPAN, Tanja (urednik), SLABE, Tadej (urednik). Karstology in the classical karst, (Advances in karst science). Cham: Springer, cop. 2020. XII, 222 str., ilustr., zvd., graf. prikazi. ISBN 978-3-030-26826-8, doi: 10.1007/978-3-030-26827-5. [COBISS.SI-ID 17912067]

 

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

EU Evropski sklad za regionalni razvoj

Raziskovalna področja

Geofizika P500 • Tektonika P440 

Ključne besede

raziskovalne infrastrukture • pridobivanje podatkov in servisi • prost dostop