Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
EPOS - Evropski sistem opazovanja plošč (European Plate Observing System)
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. november 2010–31. oktober 2014
Šifra:
262229
Opis

Razumevanje zapletenega sistema Zemlje zahteva povezovanje raziskovalnih strategij in infrastrukture, da bi lahko določili ključne značilnosti njegove dinamike. Infrastuktura mora zajemati multidisciplinaren monitoring ter instrumente in opazovanja, ki so geografsko razširjeni. Projekt bo ustvaril enotno, trajnostno, permanentno in razširjeno infrastrukturo, ki bo vključevala terenske mreže geofizikalnega monitoringa, lokalna opazovanja (stalni terenski in vulkanski observatoriji) in eksperimentalne laboratorije v Evropi. Slovenija je v prvi fazi projekta opazovalka. Njena glavna naloga je oblikovanje konzorcija sodelujočih slovenskih inštitucij, pridobitev podpore s strani države ter aktivna vključitev v delo projekta. V letu 2011 smo s strani RS Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo pridobili pismo o podpori vključitve slovenskih organizacij v projekt.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

EU

Ključne besede

tektonika plošč