Title:
Dinamika podzemne vode v kraškem zaledju izvirov Ljubljanice
Dynamics of Underground Water in the Karst Catchment Area of the Ljubljanica Springs
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

The book is based on a several years long record of water levels and temperatures in caves between Planinsko polje and the springs of Ljubljanica. Correlation between the data, the discharge of the Unica river and the meteorological data gave new insights into the groundwater dynamics in relation to the recharge events as well as into the hydrological role of Planinsko polje. The work clearly demonstrates caves as important observation points in karst hydrology.

Table of content

1 Uvod

1.1 Definicija kraškega vodonosnika in njegove značilnosti, ter pomen

1.2 Hidrogeološki pomen jam

1.3 Ozadje in pristop k raziskavi

2. Preučevano območje: vodonosnik med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

3 Geologija območja med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

4 Hidrološke in hidrogeološke značilnost območja med Planinskim poljem in izviri Ljubljanice

5 Predhodne raziskave na obravnavanem območju

6 Merilna mesta

7 Metodologija in podrobnejši namen raziskave

8 Vodne razmere na Planinskem polju kot glavni vplivni dejavnik

9 Sistem Planinsko polje – vzhodna skupina požiralnikov – Vetrovna jama

9.1 Geološke in geomorfološke značilnosti območja kjer se nahaja Vetrovna jama

9.2 Rezultati meritev v Vetrovni jami

9.3 Razprava

10 Sistem Planinsko polje – severna skupina požiralnikov – Najdena Jama – Gradišnica

10.1 Rezultati

10.2 Razprava

11 Sistem Planinsko polje – vzhodna skupina požiralnikov –Gradišnica

12 Sistem Gradišnica – Gašpinova jama

12.1 Rezultati in razprava

13 Sklepi in nadaljnji raziskovalni izzivi

14 Slike

15 Literatu

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-233-7

Specifications

hardback • 20,5 × 27,5 cm • 136 pages

Price

not for sale

E-publications