Life Watch

Basic Info

 • Principal Investigator at ZRC SAZU

  Tanja Pipan, PhD
 • Original Title

  LIFEWATCH e-Science and Technology Infrastructure for biodiversity data and observatories / Projekt "Bdeti nad življenjem" - e-znanost in tehnološka infrastruktura za podatke o biološki pestrosti in opazovalnicah (v 7. okvirnem programu (EU)

 • Collaborators

  Janez Mulec, PhD , Tanja Pipan, PhD
 • Code

  211372

 • Programme Duration

  February 1, 2008 – January 31, 2011
 • Principal Investigator

  doc. dr. Tanja Pipan

 • Financial Source

  Commission of the European Communities
Description


S pomočjo infrastrukture, ki jo ponuja LifeWatch, naj bi se projektu pridružile še druge evropske mreže, ki temeljijo na biodiverzitetni domeni, npr. MarBef, AlterNet, ipd. Life Watch je evropski projekt in je kot preparatorni projekt namenjen povezovanju raziskovalnih zmogljivosti v Evropi, izmenjavi znanj in raziskovalcev med raziskovalnimi ustanovami in raziskovalnimi mrežami. V tekočem letu je glavni cilj partnerjev tovrstno povezovanje ter istočasno priprava posamezne države članice, da na nacionalnem vladnem nivoju zagotovi podporo, ki ji bo omogočala vključitev v konstruktivno fazo projekta, ki bo sledila trenutni preparatorni fazi.


Type
Project

Project type
applied project

Keywords
biodiverziteta
upravljanje
zaščita

Research areas
Ekologija B003
Botanika B004
Zoologija B005