Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
LIFEWATCH e-Science and Technology Infrastructure for biodiversity data and observatories / Projekt "Bdeti nad življenjem" - e-znanost in tehnološka infrastruktura za podatke o biološki pestrosti in opazovalnicah (v 7. okvirnem programu (EU)
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. februar 2008–31. januar 2011
Šifra:
211372
Opis

S pomočjo infrastrukture, ki jo ponuja LifeWatch, naj bi se projektu pridružile še druge evropske mreže, ki temeljijo na biodiverzitetni domeni, npr. MarBef, AlterNet, ipd. Life Watch je evropski projekt in je kot preparatorni projekt namenjen povezovanju raziskovalnih zmogljivosti v Evropi, izmenjavi znanj in raziskovalcev med raziskovalnimi ustanovami in raziskovalnimi mrežami. V tekočem letu je glavni cilj partnerjev tovrstno povezovanje ter istočasno priprava posamezne države članice, da na nacionalnem vladnem nivoju zagotovi podporo, ki ji bo omogočala vključitev v konstruktivno fazo projekta, ki bo sledila trenutni preparatorni fazi.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Commission of the European Communities

Raziskovalna področja

Ekologija B003 • Botanika B004 • Zoologija B005 

Ključne besede

biodiverziteta • upravljanje • zaščita