Kartografska zbirka in ostala dokumentacija

Opis zbirke

Kartografska zbirka obsega 53 enot, v kateri je 6.765 tiskanih kart in 5.061 risanih kart, načrtov, skic in diagramov. Kataster vodnih objektov -B obsega 869 številk (1 tm), kataster površinskih oblik – C obsega 525 številk (0,6 tm) , Kataster umetnih objektov- D tako rudnikov, tunelov vodnjakov in vrtin osega 85 številk (0,1 tm). Kataster predvojnega Instituta italiano de speleologia - VG obsega 3.700 številk (4 tm gradiva).
Zapuščinski fondi bivših sodelavcev, ki obsegajo tipkopise, rokopise, korekture, fotografsko in ostalo gradivo ima 36 tm.
Arhiv tajništva inštituta obsega 42 metra.