Prof. dr. Stanka Šebela


+386 5 700 19 49

+386 5 700 19 99

stanka.sebela@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovna področja: geologija krasa, krasoslovje, strukturna geologija, aktivna tektonika, trajnostna raba turističnih jam, jamska mikroklima.

 

Članstvo v strokovnih organizacijah:

 • Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko,
 • Mednarodno združenje za geodezijo in geofiziko (IUGG),
 • Jamarska zveza Slovenije,
 • Mednarodna speleološka zveza (UIS),
 • Slovensko združenje Fulbrightovih štipendistov

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini

 • 1996 – 1997 (štipendija Slovenske Znanstvene Fundacije za podoktorsko izpopolnjevanje v ZDA),
 • Marec 1998 –Avgust 1998 (Fulbrightova štipendija za podoktorsko izpopolnjevanje v ZDA),
 • 2000- European Sciences Foundation, Onesnaženje podzemnih voda - GPoll štipendija, Université Montpellier II (Francija),
 • 2001- Consiglio Nazionale delle Ricerche-NATO Italia, No. 65 NATO štipendija, Št. 5 štipendija za področje Geologije-Mineralogije, Istituto di Ricerca sulla Tettonica Recente-CNR, Italija,
 • December 2003 (znanstveno izpopolnjevanje na Univerzi v Bariju, Italija), 
 • September 2011- Tbilisi State University, Gruzija,
 • Julij 2012- Tbilisi State University, Gruzija. 

 
Pedagoška dejavnost (predavateljica):

 • UP FHŠ, dodiplomski študij geografije
 • Univerza Nova Gorica, Podiplomski program Krasoslovje 

Izbrana bibliografija:

 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez, PIPAN, Tanja. Cave micro-climate and tourism: towards 200 years (1819-2015) at Postojnska jama (Slovenia). Cave and karst science, ISSN 1356-191X, 2015, vol. 42, no. 2, 78-85, http://bcra.org.uk/pub/candks/index.html?j. [COBISS.SI-ID 38764589]
 • MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, HOLKO, Ladislav, ŠEBELA, Stanka. Assessment of the physical environment of epigean invertebrates in a unique habitat: the case of a karst sulfidic spring, Slovenia. Ecohydrology, ISSN 1936-0584, Oct. 2015, vol. 8, iss. 7, 1326-1334, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1585/abstract, doi: 10.1002/eco.1585. [COBISS.SI-ID 37903917]
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes: insights from Slovenia. Environmental science & policy, ISSN 1462-9011, 2015, vol. 51, 106-116, doi: 10.1016/j.envsci.2015.02.013. [COBISS.SI-ID 2658243]
 • ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš, JARC, Simona, TORKAR, Sonja, ZUPANČIČ, Nina. Characterization of black deposits in karst caves, examples from Slovenia. Facies, ISSN 0172-9179, 2015, vol. 61, 2, 1-13, http://link.springer.com/article/10.1007/s10347-015-0430-z, doi: 10.1007/s10347-015-0430-z. [COBISS.SI-ID 38197037]
 • BRIESTENSKÝ, Miloš, ROWBERRY, Matt D., STEMBERK, Josef, STEFANOV, Petar, VOZÁR, Jozef, ŠEBELA, Stanka, PETRO, Ĺubomír, BELLA, Pavel, GAÁL, Ĺudovít, ORMUKOV, Cholponbek. Evidence of a plate-wide tectonic pressure pulse provided by extensometric monitoring in the Balkan Mountains (Bulgaria). Geologica Carpathica, ISSN 1335-0552, Oct. 2015, vol. 66, no. 5, 427-438, doi: 10.1515/geoca-2015-0035. [COBISS.SI-ID 38996269]
 • ŽIVČIĆ, Mladen, COSTA, Giovanni, SUHADOLC, Peter, ŠEBELA, Stanka. Temporary seismological measurements in Postojna cave system = Občasne seizmične meritve v Postojnskem jamskem sistemu. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2014, 43, 1, 149-157, http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/569/713, doi: 10.3986/ac.v43i1.569. [COBISS.SI-ID 37530669]
 • GREGORIČ, Asta, VAUPOTIČ, Janja, ŠEBELA, Stanka. The role of cave ventilation in governing cave air temperature and radon levels (Postojna Cave, Slovenia). International journal of climatology, ISSN 0899-8418, Apr. 2014, vol. 34, 5, 1488-1500, doi: 10.1002/joc.3778. [COBISS.SI-ID 2795259]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Sustainable use of the Predjama Cave (Slovenia) and possible scenarios related to anticipated major increases in tourist numbers. Tourism management perspectives, ISSN 2211-9736, 2014, 10, 37-45, doi: 10.1016/j.tmp.2014.01.002. [COBISS.SI-ID 36637997]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Natural and anthropogenic influences on the year-round temperature dynamics of air and water in Postojna show cave, Slovenia. Tourism management, ISSN 0261-5177. vol. 40, 2014, 233-243, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517713001301, doi: 10.1016/j.tourman.2013.06.011. [COBISS.SI-ID 35783725]
 • KALENDA, Pavel, NEUMAN, Libor, ŠEBELA, Stanka. Early results of micro-deformation measurements in Magdalena Jama (Slovenia) by a vertical static pendulum. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2013, 42, 1, 143-154, http://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/635/580. [COBISS.SI-ID 36049709]
 • ŠEBELA, Stanka, PRELOVŠEK, Mitja, TURK, Janez. Impact of peak period visits on the Postojna Cave (Slovenia) microclimate. Theoretical and applied climatology, ISSN 0177-798X. 2013, vol. 111, no. 1/2, 51-64, http://www.springerlink.com/content/kt122v61708p7784/fulltext.pdf, doi: 10.1007/s00704-012-0644-8. [COBISS.SI-ID 33991981]
 • ZUPANČIČ, Nina, ŠEBELA, Stanka, MILER, Miloš. Mineralogical and chemical characteristics of black coatings in Postojna cave system. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2011, 40, 2, 307-317, [COBISS.SI-ID 924510]
 • GOSAR, Andrej, ŠEBELA, Stanka, KOŠŤÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. On the state of the TM 71 extensometer monitoring in Slovenia: seven years of micro-tectonic displacement measurements. Acta geodynamica et geomaterialia, ISSN 1214-9705, 2011, vol. 8, no. 4, 389-402, http://www.irsm.cas.cz/abstracts/AGG/04_11/2_Gosar.pdf. [COBISS.SI-ID 33557549]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Air temperature characteristics of the Postojna and Predjama cave systems. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613, 2011, 51, 1, 43-64, doi: 10.3986/AGS51102. [COBISS.SI-ID 33522989]
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions: sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites, ISSN 0891-2556, 2011, vol. 26, 4, 365-380, http://link.springer.com/article/10.1007/s13146-011-0072-3/fulltext.html, doi: 10.1007/s13146-011-0072-3. [COBISS.SI-ID 33278253]
 • ŠEBELA, Stanka, TURK, Janez. Local characteristics of Postojna Cave climate, air temperature, and pressure monitoring. Theoretical and applied climatology, ISSN 0177-798X. 2011, vol. 105, no. 3-4, 371-386, doi: 10.1007/s00704-011-0397-9. [COBISS.SI-ID 32213037]
 • ŠEBELA, Stanka. Effects of earthquakes in Postojna cave system. Acta carsologica, ISSN 0583-6050, 2010, 39, 3, 597-604, [COBISS.SI-ID 32099117]
 • ŠEBELA, Stanka, VAUPOTIČ, Janja, KOŠT'ÁK, Blahoslav, STEMBERK, Josef. Direct measurement of present-day tectonic movement and associated radon flux in Postojna cave, Slovenia. Journal of caves and karst studies, ISSN 1090-6924, 2010, vol. 72, no. 1, 21-34, doi: 10.4311/jcks2009es0077. [COBISS.SI-ID 23573031]
EPOS IP-Evropski sistem opazovanja plošč (faza implementacije) ( okvirni_program • 01. oktober 2015 - 01. oktober 2019)

 
Stanka Šebela, geologinja, je končala doktorat v letu 1995 na Univerzi v Ljubljani (Slovenija) z naslovom: Pomen geoloških struktur pri oblikovanju jamskih rovov in kraških površinskih oblik, primer Postojnske jame.
Med podoktorskim študijem je predstavila svoje znanstvene študije na številnih mednarodnih konferencah. S pomočjo mednarodnih projektov izmenjave je izboljšala svoje znanje o strukturno-geološki povezavi pri razvoju kraških terenov. Sodelovala je pri geoloških in krasoslovnih terenskih študijah na kraških terenih Kitajske v okviru mednarodnega sodelovanja med Ljudsko Republiko Kitajsko in Slovenijo v letih 1996 in 2004. Kot štipendistka Slovenske Znanstvene Fundacije in kot Fulbrightova štipendistka je v letih 1996, 1997 in 1998, preživela 10 mesecev v ZDA, kjer je sodelovala z Ameriškim geološkim zavodom (USGS) in z Desert Research Institute. Njeno delo je vključevalo tektonsko-litološke raziskave na kraških terenih v Missouriju, Nevadi in v Arizoni.

 

Aktivnosti na mednarodnih projektih:

 • 9. februar 2000-8. februar 2006, projekt COST Akcija 625 "3-D Monitoring aktivnih tektonskih struktur”, vodja projekta za Slovenijo,
 • 1. januar 2001-31. december 2002, vodja projekta skupaj z Iro D. Sasowskym, projekt SLO-US 2001/03 "Določitev neotektonike v kraških jamah s paleomagnetnimi analizami jamskih sedimentov«, sodelovanje z University of Akron, Buchtel College of Arts and Sciences, Department of Geology, Ohio, ZDA,
 • 2004-2006 vodja projekta skupaj z Iro D. Sasowskym, projekt BI-US/04-05/2 “Neotektonski in seizmični prelomi v kraških jamah, njihov vpliv na speleogenezo”,
 • 2006-2011, trije bilateralni projekti z Republiko Češko, BI-CZ/06-07/11, BI-CZ/08-09-015 in BI-CZ/10-11-012,
 • 2010-2014, EPOS-Evropski sistem opazovanja plošč, EU FP7 INFRA-2010-2.2.2,
 • 2011-2013, BlackSeaHazNet projekt (Celostna študija možnosti napovedovanja potresov, seizmičnosti in klime), EU FP7 IRSES People,
 • 2015-2016, projekt BI-US/15-16-054, Meritve aktivnih tektonskih mikro premikov: premerjava razmer v slovenskih kraških jamah s kraškimi področji v južni Nevadi ZDA,
 • 2015-2019, EPOS IP (EPOS Implementation Phase) H2020-INFRADEV-1-2015-1, ID 676564.

 

Znanstveni interesi: krasoslovje, geologija, strukturna geologija, aktivna tektonika, trajnostna raba turističnih jam, jamska mikroklima.
 

Pedagoškod delo: predavateljica na Univerzi v Novi Gorici in na Fakulteti za humanistične študije (FHŠ) Koper.
 

Članstvo v strokovnih organizacijah: članica Jamarske zveze Slovenije, Mednarodne speleološke zveze (UIS), Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Mednarodne zveze za geodezijo in geofiziko (IUGG).

Raziskovalna področja
Geologija, fizična geografija P005
Tektonika P440

Ključne besede
krasoslovje
strukturna geologija
geologija