Raziskovalna dejavnost

Strokovna področja:

  • speleologija,
  • ekologija podzemeljskih habitatov,
  • ekologija,
  • taksonomija in ekologija suhih južin.

 

Članstvo v organizacijah:

  • Koroško Šaleški jamarski klub "Speleos-Siga" Velenje.

 

Študent doktorskega študija Krasoslovje (Univerza v Novi Gorici).

Izbrane publikacije

Novak T. & Kozel P.: Suhe južine. V: Štangelj M. & Ivanovič M. (ur.), Narava Bele krajine. Belokranjski muzej Metlika

Kozel P. & Novak T.: Absence of a Ventral Spur on the Chelicera in Lacinius ephippiatus (Oligolophinae, Phalangiidae, Opiliones). Entomological News. (v postopku objave)
 

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba: magister biologije in ekologije z naravovarstvom

Znanstveni naziv: asistent z magisterijem
 

Raziskovalna področja

Ekologija B003 • Živalska ekologija B280 • Zoologija B005 • Živalska anatomija, živalska morfologija B340 

Ključne besede

biologija • kras • suhe južine