Višja znanstvena sodelavka, pridružena profesorica ranga docent

Telefon:
+386 5 700 19 31
Faks:
+386 5 700 19 99
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba:

 • 1995 – 2001 (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo in Oddelek za azijske in afriške študije),
 • 2001 – 2007 (Univerza v Novi Gorici, Podiplomski študijski program Krasoslovje).

 

Znanstvena in izobraževalna področja delovanja:

 • krasoslovje,
 • speleologija,
 • kraška hidrologija,
 • varstvo okolja,
 • vodni viri in vodooskrba,
 • ocenjevanje ranljivosti in tveganja za onesnaženje voda,
 • naravne nesreče – vodne ujme,
 • geografski informacijski sistemi (GIS).

 

Članstvo v domačih in mednarodnih organizacijah:

 • Mednarodna geografska zveza (IGU) - Komisija za kras,
 • Mednarodna zveza hidrogeologov (IAH) - Komisija za kras,
 • Geomorfološko društvo Slovenije,
 • Zveza geografskih društev Slovenije - Komisija za znanstveno delo.

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini:

 • 1997/1998 (dodiplomska): Xinzhu, Tajvan,
 • 1998/1999 (dodiplomska): Pedagoška univerza Xian, Ljudska Republika Kitajska;Univerza v Yunnanu, Kunming, Ljudska Republika Kitajska,
 • maj 2004 (znanstveno izpopolnjevanje v tujini): Centre of hydrogeology, University of Neuchâtel, Švica,
 • Od 2004: Bilateralno sodelovanje s Kitajsko (Yunnan Institute of Geography, Kunming, International Research Center on Karst, Guilin, Institute of Urban Environment, Xiamen), Srbijo (Department of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade) in Nemčijo (Hydrological Modeling and Water Resources, University of Freiburg).
 • april - maj 2010 (znanstveno izpopolnjevanje v tujini): Centre of hydrogeology, University of Malaga, Španija
 • avgust – september 2019: Department of Hydrogeology, Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, Serbia

 

Uredništvo in članstvo v uredniških odborih:

 • Sourednica in članica uredniškega odbora revije Acta Carsologica,
 • Članica uredniškega odbora revije Urbani izziv, Acta Geobalcanica, Grundwasser, Acta Geoscientica Sinica ter Research in Tourism and Karst Areas.

 

Pedagoška dejavnost:

 • Podiplomski študijski program Krasoslovje, Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU,
 • Visoka šola za upravljanje podeželja, Novo mesto.
Izbrane publikacije

Izbrana bibliografija:

 • PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, RAVBAR, Nataša. Effects of the vadose zone on groundwater flow and solute transport characteristics in mountainous karst aquifers : the case of the Javorniki-Snežnik massif (SW Slovenia). Acta carsologica, 2018, 47, 1, 35-51, doi: 10.3986/ac.v47i1.5144.
 • MAYAUD, Cyril, GABROVŠEK, Franci, BLATNIK, Matej, KOGOVŠEK, Blaž, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša. Understanding flooding in poljes : a modelling perspective. Journal of Hydrology, 2019, 575, 874-889, doi: 10.1016/j.jhydrol.2019.04.092.
 • VIŽINTIN, Goran, RAVBAR, Nataša, JANEŽ, Jože, KOREN, Eva, JANEŽ, Naško, ZINI, Luca, TREU, Francesco, PETRIČ, Metka. Integration of models of various types of aquifers for water quality management in the transboundary area of the Soča/Isonzo river basin (Slovenia/Italy). Science of the total environment, 2018, 619/620, str. 214-1225. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.017.
 • TURPAUD, Philippe, ZINI, Luca, RAVBAR, Nataša, CUCCHI, Franco, PETRIČ, Metka, URBANC, Janko. Development of a protocol for the karst water source protection zoning: application to the Classical Karst Region (NE Italy and SW Slovenia). Water resources management, 32(6), 1953-1968, doi: 10.1007/s11269-017-1882-4.
 • KOIT, Oliver, RAVBAR, Nataša, MARANDI, Andres, TERASMAA, Jaanus. Threshold-controlled three-stage hydraulic behaviour of a mantled shallow carbonate aquifer (Tuhala karst area, North Estonia). Acta carsologica, 2017, 46, 2/3, 265-282
 • RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Vulnerability and protection aspects of some Dinaric karst aquifers : a synthesis. Environmental earth sciences, 2015, 74, 1, 129-141
 • RAVBAR, Nataša, ŠEBELA, Stanka. The effectiveness of protection policies and legislative framework with special regard to karst landscapes : insights from Slovenia. Environmental science & policy, 2015, 51, 106-116
 • TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, VOUILLAMOZ, Jonathan, SLABE, Tadej, SORDET, Valentin. Hydrogeological characterization of groundwater storage and drainage in an alpine karst aquifer (the Kanin massif, Julian Alps). Hydrological processes,  2015, 29, 8, 1986-1998
 • RAVBAR, Nataša, KOŠUTNIK, Jure. Variations of karst underground air temperature induced by various factors (Cave of Županova jama, Central Slovenia). Theoretical and applied climatology, 2014, 116, 1-2, 327-341
 • TURK, Janez, MALARD, Arnauld, JEANNIN, Pierre-Yves, VOUILLAMOZ, Jonathan, MASINI, Jean, PETRIČ, Metka, GABROVŠEK, Franci, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Interpretation of hydrogeological functioning of a high karst plateau using the KARSYS approach : the case of Trnovsko-Banjška planota (Slovenia. Acta carsologica, 2013, 42, 1, 61-74
 • RAVBAR, Nataša. Variability of groundwater flow and transport processes in karst under different hydrologic conditions. Acta carsologica, 2013, 42, 2/3, 327-338
 • RAVBAR, Nataša (avtor, fotograf), KOVAČIČ, Gregor (avtor, fotograf), MARÍN, Ana Isabel. Abandoned water resources as potential sources of drinking water - the Korentan karst spring near Postojna. Acta geographica Slovenica, 2013, 53, 2, 295-316
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Analysis of human induced changes in a karst landscape : the filling of dolines in the Kras plateau, Slovenia. Science of the total environment, 2013, 447, 143-151
 • RAVBAR, Nataša, BARBERÁ, Juan Antonio, PETRIČ, Metka, KOGOVŠEK, Janja, ANDREO NAVARRO, Bartolomé. The study of hydrodynamic behaviour of a complex karst system under low-flow conditions using natural and artificial tracers (the catchment of the Unica River, SW Slovenia). Environmental earth sciences, 2012, 65, 8, 2259-2272
 • KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, LIU, Hong, MULEC, Janez, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, SLABE, Tadej. Karstological study of the new Kunming airport building area (Yunnan, China). Environmental earth sciences, 2012, 67, 1, 273-283
 • GABROVŠEK, Franci, KNEZ, Martin, KOGOVŠEK, Janja, MIHEVC, Andrej, MULEC, Janez, PERNE, Matija, PETRIČ, Metka, PIPAN, Tanja, PRELOVŠEK, Mitja, SLABE, Tadej, ŠEBELA, Stanka, RAVBAR, Nataša. Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia. Carbonates and evaporites,  26, 4, 365-380
 • RAVBAR, Nataša, ENGELHARDT, Irina, GOLDSCHEIDER, Nico. Anomalous behaviour of specific electrical conductivity at a karst spring induced by variable catchment boundaries : the case of the Podstenjšek spring, Slovenia. Hydrological processes, 2011, 25, 13, 2130-2140
 • GABROVŠEK, Franci, KOGOVŠEK, Janja, KOVAČIČ, Gregor, PETRIČ, Metka, RAVBAR, Nataša, TURK, Janez. Recent results of tracer tests in the catchment of the Unica River (SW Slovenia). Acta carsologica, 2010, 39, 1, 27-37
 • RAVBAR, Nataša, KOVAČIČ, Gregor. Characterisation of karst areas using multiple geo-science techniques, a case study from SW Slovenia. Acta carsologica, 2010, 39, 1, 51-60
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Extreme hydrological events in karsts areas of Slovenia, the case of the Unica River basin. Geodinamica Acta, 2010, 23, 1/3, 89-100
 • VÍAS, Jesus, ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, HÖTZL, Heinz. Mapping the vulnerability of groundwater to the contamination of four carbonate aquifers in Europe. Journal of environmental management, 2010, 91, 7, 1500-1510
 • RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Comparative application of four methods of groundwater vulnerability mapping in a Slovene karst catchment. Hydrogeology journal, 2009, 17, 3, 725-733
 • ANDREO NAVARRO, Bartolomé, RAVBAR, Nataša, VIAS, J. M. Source vulnerability mapping in carbonate (karst) aquifers by extension of the COP method : application to pilot sites. Hydrogeology journal, 2009, 17, 3, 749-758
 • RAVBAR, Nataša, GOLDSCHEIDER, Nico. Proposed methodology of vulnerability and contamination risk mapping for the protection of karst aquifers in Slovenia. Acta carsologica, 2007, 36, 3, 397-411
 • RAVBAR, Nataša. Advanced strategies in managing and sustaining karst water quality. V: STEVANOVIĆ, Zoran (ur.). Karst Aquifers - Characterization and Engineering. Heidelberg: Springer Verlag, 2015, str. 614-624
 • KOVAČIČ, Gregor, RAVBAR, Nataša. Validation of vulnerability assessment using time series analysis : the case of the Korentan spring, SW Slovenia. V: ANDREO NAVARRO, Bartolomé (ur.). Hydrogeological and environmental investigations in Karst systems, (Environmental Earth Sciences, ISSN 1866-6280, vol. 1). Heidelberg [etc.]: Springer, 2015, 415-424
 • RAVBAR, Nataša. Protection and management of Karst water sources catchments. V: LANNON, Evelyn C. (ur.). Drainage basins and catchment management : classification, modelling, and environmental assessment, (Water resource planning, development and management). New York: Nova Science Publishers, 2013, 143-168
 • RAVBAR, Nataša. The protection of karst waters : a comprehensive Slovene approach to vulnerability and contamination risk mapping, (Carsologica, 6). Postojna: Karst Research Institute at ZRC SAZU; Ljubljana: Založba ZRC, 2007, 254 pp.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 201631. december 2018)

Skupni sistem vrednotenja trajnostnosti upravljanja z vodnimi viri parkov Škocjanske jame in Risnjak (INTERREG • 1. januar 201417. junij 2015)

GEP-Skupni geoinformacijski sistem (GIS) za varovanje virov pitne vode v izrednih dogodkih (INTERREG • 2. november 201130. oktober 2014)

Ostali projekti >>

Raziskovalna področja

Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

kras • kraška hidrologija • kartiranje ranljivosti • kraški vodni viri • kraške poplave 

Priznanja in nagrade

Sklad dr. Franca Munde (1998) • Svetovna fundacija znanstvenikov in Slovenska znanstvena fundacija (2008)