Skip to main content
Dr. Mitja Prelovšek


+ 386 5 700 19 21

+ 386 5 700 19 99

mitja.prelovsek@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovna področja:

  • geografija krasa,
  • geomorfologija,
  • speleologija.

 

Članstvo v organizacijah

  • Geomorfološko društvo Slovenije (predsednik),
  • Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (član).

 

Znanstveno izpopolnjevanje v tujini

  • European Advanced School on Tectonics.ESF-COST Action 625, Italija. 18.-22. april 2005.
  • 14. International Congress of Speleology. International Union of Speleology, Grčija. Avgust 2005.
  • 15. International Congress of Speleology  International Union of Speleology, Kerrville, USA. Julij 2009.
Srebrni znak ZRC SAZU, 2011

The Dynamics of Present-Day Speleogenetic Processes in the Stream Caves of Slovenia. Mitja Prelovšek, 2012

Influence of CO2 dynamics on the longitudinal variation of incision rates in soluble bedrock channels: potential feedback mechanisms. Matthew D. Covington, Mitja Prelovšek, Franci Gabrovšek, 2012.

Underground water flow between Bloke plateau and Cerknica polje and hydrologic function of Križna jama, Slovenia = Podzemni tok med Bloško planoto in Cerkniškim poljem in hidrološka funkcija Križne jame, Slovenija, Janja Kogovšek, Mitja Prelovšek, Metka Petrič. 2008

Hydrodynamic aspect of caves, Mitja Prelovšek, Janez Turk, Franci Gabrovšek. 2008

Development challenges in karst regions : sustainable land use planning in the karst of Slovenia, Franci Gabrovšek, Martin Knez, Janja Kogovšek, Andrej Mihevc, Janez Mulec, Matija Perne, Metka Petrič, Tanja Pipan, Mitja Prelovšek, Tadej Slabe, Stanka Šebela, Nataša Ravbar. 2011

V primežu podnebnih sprememb in onesnažene vode : Križna jama, Mitja Prelovšek. 24. jan. 2008

Kako hitro podzemeljska Pivka topi kamnino in širi vodne rove Postojnske jame, Mitja Prelovšek. apr. 2008

Influence of meteorology on speleothem deposition : example from Križna jama, Slovenia, Mitja Prelovšek. 2009. [Kerrville]: International Union of Speleology

Možnosti uporabe apnenčevih ploščic za merjenje korozije oz. odlaganje sige v slovenskih jamah, Mitja Prelovšek. 2005. Ljubljana: Geomorfološko društvo Slovenije

Eksperimentalno merjenje korozije na slovenskem krasu z metodo apnenčastih ploščic = Experimental measurements of corrosion rates in Slovenia Karst areas with limestone tablets, Mitja Prelovšek. 2006. Idrija: Rudnik živega srebra v zapiranju

Speleogenesis in 15 days, Mitja Prelovšek. 2007

Meritve intenzitete korozije v kraških jamah Slovenije, Mitja Prelovšek. [2009]. [S. l.]: Geomorfološko društvo Slovenije

Preliminary proposal for the project of adapting "Heaven's cave" (Vietnam) for tourist purposes, Bogdan Debevc, Martin Knez, Andrej Kranjc, Mitja Prelovšek, Aleš Semeja, Tadej Slabe. [2010]. Liptovský Mikuláš: State Nature Conservancy of the Slovak Republic, Slovak Caves Administration

Prostorska in časovna spremenljivost korozije v pomembnejših slovenskih jamah Dinarskega krasa, Mitja Prelovšek. 2010. Postojna, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za raziskovanje krasa, Paleontološki inštitut Ivana Rakovca

Ranljivost speleoloških objekata s vodom u (epi)fratičkoj zoni - primeri sa slovenskog dijela Dinarskog krša, Mitja Prelovšek. 2010. Zagreb: Speleološki klub Samobor, Speleološki odsjek PDS Velebit, Hrvatsko biospeleološko društvo

The influence of tourist visits on microclimate in the Postojnska jama cave system, Stanka Šebela, Janez Turk, Mitja Prelovšek. 2011. Postojna: Karst Research Institute, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Vulnerability, pressures and protection of karst caves, Mitja Prelovšek. 2011. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, = Karst Research Institute ZRC SAZU

Križna jama - a good example of the sustainable management of a show cave, Mitja Prelovšek. 2011. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, = Karst Research Institute ZRC SAZU

Pollution and cleanup of karst caves in Slovenia, Mitja Prelovšek. 2011. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, = Karst Research Institute ZRC SAZU

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - 60 let kontinuiranega raziskovanja krasa, Mitja Prelovšek. 2007

V primežu podnebnih sprememb in onesnažene vode : Križna jama, Mitja Prelovšek. 24. jan. 2008

Present-day speleogenetic processes, factors and features in the epiphreatic zone : dissertation, Mitja Prelovšek. 2009. Nova Gorica: [M. Prelovšek]

Okoljsko poročilo za načrt ureditve Kobilarne Lipica - 2. del, Aleš Smrekar, Matjaž Bedjanič, Metka Culiberg, Boško Čušin, Bojan Erhartič, Franci Gabrovšek, Mauro Hrvatin, Janja Kogovšek, Tamara Grgič, Petra Košir, Matjaž Kuntner, Blaž Komac, Oto Luthar, Aleksander Marinšek, Andrej Mihevc, Janez Mulec, Bojan Otoničar, Rajko Slapnik, Miha Pavšek, Katarina Polajnar Horvat, Metka Petrič, Slavko Polak, Mitja Prelovšek, Peter Repolusk, Andrej Seliškar, Stanka Šebela, Urban Šilc, Janez Turk, Mimi Urbanc, Branko Vreš, Valerija Zakšek, Igor Zelnik, Matija Zorn, Nadja Zupan Hajna. 2008. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Končno poročilo za optimizacijo točk monitoringa onesnaženosti podzemnih voda z nevarnimi snovmi : rezultati sledilnega poskusa z območja odlagališča Cero Sežana : ip 364/2005, Melhior Pregl, Janja Kogovšek, Metka Petrič, Franci Gabrovšek, Janez Mulec, Mitja Prelovšek, Leon Drame, Franjo Drole, Mateja Zadel. oktober 2005. Ljubljana: IRGO

Končno poročilo o rezultatih sledenja s ponora Farovščice, Janja Kogovšek, Mitja Prelovšek, Metka Petrič, Janez Turk, Leon Drame, Mateja Zadel. november 2007. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa

Development of the Thien Duong Cave (Heaven's cave) for tourism : speleological and marketing base for master plan, Tadej Slabe, Martin Knez, Mitja Prelovšek, Franjo Drole, Aleš Semeja, Bogdan Debevec. 2009. Postojna: Karst Research Institute ZRC SAZU, Turizem Kras d.d

Izvedba geološko geomehanskih raziskav in raziskav krasa za potrebe izdelave projektne dokumentacije za fazo PGD za novo dvotirno progo Trst - Divača, odsek Cepišče - Divača : poročilo 1. faze, Franci Gabrovšek, Martin Knez, Janja Kogovšek, Andrej Mihevc, Janez Mulec, Mitja Perne, Metka Petrič, Tanja Pipan, Mitja Prelovšek, Tadej Slabe, Nadja Zupan Hajna. 2010. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Poročilo skrbnika (IZRK ZRC SAZU) o opravljanju koncesije v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu - v letu 2009 : pogodba o strokovnem nadzoru in svetovanju pri upravljanju z jamskimi sistemi : pogodba o financiranju klimatskega in biološkega monitoringa jamskih sistemov, Franci Gabrovšek, Janja Kogovšek, Andrej Mihevc, Janez Mulec, Metka Petrič, Tanja Pipan, Slavko Polak, Mitja Prelovšek, Stanka Šebela, Janez Turk. 2010. Postojna: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Preliminarna preverba krasoslovja s poročilom na območju nove železniške proge Trst - Divača, Martin Knez, Franci Gabrovšek, Janja Kogovšek, Andrej Mihevc, Mitja Perne, Metka Petrič, Mitja Prelovšek, Tadej Slabe, Stanka Šebela. dec. 2010. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Načrti podzemlja, Jadran Sterle, Franjo Drole, Andrej Mihevc, Tadej Slabe, Mitja Prelovšek. 2010. Ljubljana: Televizija Slovenija, Izobraževalni program

Introduction to the Dinaric Karst, . 2010. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Pressures and protection of the underground karst : cases from Slovenia and Croatia = Pritiski in varovanje podzemnega krasa : primeri iz Slovenije in Hrvaške = Pritisci i zaštita podzemnog krša : primjeri iz Slovenije i Hrvatske, . 2011. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Introduction to the Dinaric Karst, . 2010. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Introduction to the Dinaric Karst, . 2010. Postojna: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Izobrazba: doktor znanosti (krasoslovje).

Znanstveni naziv: znanstveni sodelavec.

Ključne besede
geokemija karbonatov
geomorfologija krasa
speleologija
kras