Doc. dr. Magdalena Năpăruş-Aljančič


+386 5 700 19 13

magdalena.aljancic@zrc-sazu.si


Povezave


Magdalena Năpăruş-Aljančič je opravila doktorat iz geografije na Univerzi v Bukarešti decembra 2009 na področju krasa v halitu (soli). Njeno področje delovanja je multidisciplinarno. Opravila je avtoriziran izpit za GIS ESRI inštruktorja, podoktorski projekt pa je vodila na Laboratoriju LaSIG na švicarski EPFL. Ima 10 let prostovoljskih izkušenj na področju ohranjanja ogrožene podzemne dvoživke, človeške ribice (Proteus anguinus), in sicer v Jamskem laboratoriju Tular.

Njeno primarno raziskovalno področje je uporaba GIS (od konceptualnega oblikovanja baz podatkov do prostorskega modeliranja) na pretežno naslednjih področjih:

  • LiDAR in drugo modeliranje oblikovanosti površja,
  • geodiverziteta,
  • biodiverziteta,
  • opredelitev trajnostne rabe habitatov, prostorske razširjenosti in ohranjanja ogrožene jamske favne.
  • Năpăruş-Aljančič, M., Pătru-Stupariu, I., Stupariu, M.S. 2017. Multiscale wavelet-based analysis to detect hidden geodiversity. Progress in Physical Geography 41(5), 601-619. doi:10.1177/0309133317720835
  • Gorički, Š., Stanković, D., Snoj, A., Kuntner, M., Jeffery, W. R., Trontelj, P., Pavićević, M., Grizelj, Z., Năpăruş-Aljančič, M., Aljančič, G. 2017. Environmental DNA in subterranean biology: range extension and taxonomic implications for Proteus. Scientific Reports 7: 45054.
  • Krehenwinkel, H., Rödder, D., Năpăruş-Aljančič, M., Kuntner, M. 2016. Rapid genetic and ecological differentiation during the northern range expansion of the venomous yellow sac spider Cheiracanthium punctorium in Europe. Evolutionary Applications doi:10.1111/eva.12392
  • Kuntner, M., Năpăruş, M., Li, D. & Coddington, J. A. 2014. Phylogeny predicts future habitat shifts due to climate change. PLoS ONE 9(6): e98907. DOI: 10.1371/journal.pone.0098907.
  • Meleg, I.N., Năpăruş M., Fiers F., Meleg I.H., Vlaicu M. and Moldovan O.T. 2013. The relationships between land cover, climate and cave copepod spatial distribution and suitability along the Carpathians. Environmental Conservation, doi: 10.1017/S0376892913000465.
LIFEWATCH - Evropska e-znanstvena infastruktura za biodiverzitetne in ekosistemske raziskave (okvirni_program • 01. februar 2008 - 01. september 2018)
EPOS IP-Evropski sistem opazovanja plošč (faza implementacije) (okvirni_program • 01. oktober 2015 - 01. oktober 2019)
eLTER – European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure (okvirni_program • 01. junij 2015 - 31. maj 2019)