Skip to main content
Izr. prof. dr. Janez Mulec


+386 5 700 19 45

+386 5 700 19 99

janez.mulec@zrc-sazu.si


Povezave


Strokovno področje

  • Jamska mikrobiologija
  • Delovanje ekosistemov
  • Varovanje narave

Članstvo v domačih in mednarodnih združenjih

  • Slovensko mikrobiološko društvo
  • Prirodoslovno društvo Slovenije
  • Krasoslovno društvo Anthron

Znanstvena izpopolnjevanja v tujini: Avstrija, Češka, Kitajska, Gruzija, Romunija, Srbija, Slovaška, Ukrajina, Velika Britanija, ZDA

MULEC, Janez. Lampenflora. V: WHITE, William Blaine (ur.), CULVER, David C. (ur.), PIPAN, Tanja (ur.). Encyclopedia of caves. 3rd ed. London [etc.]: Elsevier, Academic Press, cop. 2019. Str. 635-641, ilustr. ISBN 978-0-12-814124-3. [COBISS.SI-ID 44673581]

MULEC, Janez, ENGEL, Annette Summers. Karst spring microbial diversity differs across an oxygen-sulphide ecocline and reveals potential for novel taxa discovery = Pestra mikrobna diverziteta vzdolž ekokline kisik-sulfid kraškega izvira odkriva potencial za odkritje novih taksonov. Acta carsologica. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 48, št. 1, str. 129-143, ilustr. ISSN 0583-6050. https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/4949/6854, DOI: 10.3986/ac.v48i1.4949. [COBISS.SI-ID 44393261]

MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, ŠTURM, Samo, TOMAZIN, Rok, MATOS, Tadeja. Spacio-temporal distribution and tourist impact on airborne bacteria in a cave (Škocjan Caves, Slovenia). Diversity. 2017, vol. 9, iss. 3, str. 1-14, ilustr. ISSN 1424-2818. http://www.mdpi.com/1424-2818/9/3/28/html, DOI: 10.3390/d9030028. [COBISS.SI-ID 41852973]

MULEC, Janez, DIETERSDORFER, Elisabeth, ÜSTÜNTÜRK, Miray, WALOCHNIK, Julia. Acanthamoeba and other free-living amoebae in bat guano, an extreme habitat. Parasitology research. Apr. 2016, vol. 115, iss. 4, str. 1375-1383, ilustr. ISSN 0932-0113. http://link.springer.com/article/10.1007/s00436-015-4871-7, DOI: 10.1007/s00436-015-4871-7. [COBISS.SI-ID 39195181]

MULEC, Janez. Human impact on underground cultural and natural heritage sites, biological parameters of monitoring and remediation actions for insensitive surfaces : case of Slovenian show caves. Journal for nature conservation. Apr. 2014, vol. 22, iss. 2, str. 132-141, ilustr. ISSN 1617-1381. DOI: 10.1016/j.jnc.2013.10.001. [COBISS.SI-ID 36519213]

Izobrazba: Dr. znanosti s področja Biologije, Mag. znanosti s področja Biomedicina – Mikrobiologija, univ. dipl. mikrobiol.

Znanstveni naziv: višji znanstveni sodelavec

Pedagoško delo
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, program Krasoslovje (predmet Mikrobiologija in geomikrobiologija I) http://www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-podiplomski-studij/studij/3KR/predmet/230771/mikrobiologija-in-geomikrobiologija-i/
 

Ključne besede
mikrobiologija
krasoslovje