Naslov:
Tracer hydrology 97. Proceedings of the 7th International Symposium on Water Tracing, Portorož, Slovenia, 26–31 May 1997
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je zbornik prispevkov, ki je bil izdan kot gradivo za 7. mednarodni simpozij o sledenju voda, ki je bil v Sloveniji leta 1997. Zbornik vsebuje 63 prispevkov o kraških vodah z vsega sveta. Vsebina je razdeljena na več sklopov: raziskovalne metode, površinske vode, nezasičena cona, vodonosnik, prenos onesnaževalcev in varovanje ter lastnosti vodonosnika z modeliranjem. Prispevki ne obravnavajo toliko teorije ampak predvsem stvarne primere, ki jih ilustrirajo številne skice, grafikoni tabele in tudi nekaj črnobelih fotografij. Med avtorji je vrsta najbolj znanih oziroma upoštevanih strokovnjakov za kraško hidrologijo z vsega sveta.

Založnik

A.A. Balkema (Rotterdam)

ISBN

90-5410-875-4

Specifikacija

trda vezava • 18 × 27 cm • XIV + 450 strani