Naslov:
Škocjanske jame 1920-1940
Avtor:
Leto:
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis

Škocjanske jame imajo bogato zgodovino. Ta knjiga pokriva le sorazmerno kratko obdobje med obema svetovnima vojnama, ko je Avtrija območje predala Italiji. Večji del Škocjanskih jam je bil raziskan pred letom 1914, zato je bil glavni cilj jamo razviti v turistično znamenitost. Jame so obiskovali že prej, a v 20. in 30. letih so se osredotočili na izdelavo turistične poti skozi jame, z novimi mostovi in stezami, kot tudi novim predorom do površja. Da bi vse to uskladili z italijanskimi zakoni, je povzročalo težave, zato so z otvoritvijo odlašali do leta 1923. Ob vsem tem so jame še dodatno raziskali, premerili in o njej objavili sveže znanstvene razprave. Poročali so tudi o malo znani usodni nesreči. Skozi celotno obdobje so posamezni vodniki, raziskovalci in upravniki napisali zelo človeško in razburljivo zgodbo. Kar knjigo dela še posebej pomembno, je velikanski prispevek italijanskih arhivov in zgodovinarjev.

Kazalo vsebine

Preface
Acknowledgements

1 Introduction
2 Problems of Changing Nationality
3 Development as a Tourist Cave in the 1920s
4 Further developments, in the 1930s
5 Exploration by Austrians in 1921 & 1922
6 Federico Prez in 1922
7 Bertarelli’s Exploration in 1923
8 Surveying in Škocjanske jame
9 Images of the Cave – Models, Paintings & Photographs
10 Postal System and Postcards

Appendix: Equivalent Place-Names in Italian, German & Slovene

Notes & References
Povzetek
Riassunto
Index

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0050-6

Specifikacija

mehka vezava • 16,8 × 24 cm • 185 strani • ilustrirano

Cena

19,00 EUR (redna)