Naslov:
Martel in the Slovene Karst in 1893. Translated from his Publications and Correspondence by Trevor Shaw
Avtorja:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

E.A. Martel (1859–1938) upravičeno velja za enega najpomembnejših ljudi v zgodovini raziskovanja jam. Ker je pisal v francoščini, je bilo njegovo delo v tistih delih Srednje Evrope, ki so bili v avstrijskem cesarstvu, malo poznano. Tako veliko tega, kar je napisal o klasičnem krasu (Krasu), ni bilo lahko dostopno tistim, ki zdaj živijo na tem območju. Zato ta angleški prevod njegove objave iz leta 1894. Martel je bil v Sloveniji od 14. septembra 1893 do sredine oktobra. Glavne jame in kraške značilnosti regije mu je razkazal Wilhelm Putick, ki je kraje raziskoval od leta 1886. Pomoč mu je odobril grof Falkenhayn, dunajski kmetijski minister, kar zgovorno priča o tem, kako mednarodno pomemben je bil Martel.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0533-4

Specifikacija

internetna objava • pdf • 88 strani