Opis

Knjiga je rezultat skupnega dela in dolgoletnega medsebojnega sodelovanja raziskovalcev iz Slovenije in Hrvaške. Nastala je v sklopu čezmejnega projekta ŽIVO! Življenje – voda! (IPA CBC SI-HR 2007-2013), kjer so sodelovali tako avtorji iz inštitucij projektnih partnerjev kot vabljeni avtorji, ki poznajo značilnosti kraškega območja severne Istre in tamkajšnje razmere pri oskrbi s pitno vodo. V monografiji so predstavljene naravne danosti severne Istre, kras in kraški pojavi, kraška hidrogeologija, ekologija in mikrobiologija, posebej pa je izpostavljena ranljivost krasa na različne človekove dejavnosti. Glavna pozornost je posvečena kraškim vodnim virom. Pri oceni njihovih značilnosti smo uporabili razpoložljiva spoznanja o kraških vodah z obeh strani meje in jih dopolnili z novimi raziskavami obravnavanega čezmejnega prostora, ki so temeljile na terenskih meritvah in vzorčenju ter kemijskih, mikrobioloških in bioloških analizah vode. Zbrani izsledki so osnova za načrtovanje bolj učinkovite zaščite vodnih virov in posledično za izboljšanje njihove kakovosti.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-819-3

Specifikacija

trda vezava • 21 × 29,5 cm • 159 strani

Cena

ni več na zalogi