Naslov:
Evolution of Early Karst Aquifers. From simple principles to complex models
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga (Zgodnji razvoj kraških vodonosnikov: od enostavnih principov do kompleksnih modelov) na osnovi numeričnih modelov odgovarja na to, kateri parametri in kateri procesi določajo časovni in prostorski razvoj kanalov v kraškem vodonosniku. V prvem delu je opisan model korozijskega razvoja enostavne (enodimenzionalne) razpoke v različnih geokemičnih, hidroloških in geoloških pogojih. Numeričnim rezultatom so dodani analitični približki, ki nudijo bolj splošen pogled na dinamiko razvoja razpoke.

Z modelom enostavne razpoke je prikazan predvsem časovni vidik razvoja, prostorski vidik pa je obravnavan na primeru razvoja dvodimenzionalne razpoklinske mreže v nasičeni (freatični) coni in na modelu vertikalnega razvoja odprtega vodonosnika. Modelski rezultati se ujemajo s predvidevanji nekaterih splošno sprejetih konceptualnih speleogenetskih teorij in kažejo na številne nove mehanizme speleogeneze.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6358-13-8

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 150 strani

Cena

razprodano