Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Znanstveno in tehnično sodelovanje na področju geoznanosti na stiku Alpe-Dinaridi
Sodelavci:
,
prof. dr. Giovanni Costa
,
prof. dr. Peter Suhadolc
,
mag. Mladen Živčić
 
Trajanje:
14. junij 2007–14. junij 2012
Opis

Ni opisa.

Rezultati

S prenosnim akcelerometrom so sodelavci na Veliki gori v Postojnskem jamskem sistemu opravljali seizmološke meritve. Predvsem v obdobju močnejšega potresa v Postojni (januar 2010) je inštrument zaznal okrog 200 manjših potresov. V sredini leta 2010 so inštrument prestavili v umetni italijanski tunel v rov Tartarus, kjer se meritve potresne aktivnosti nadaljujejo. Namen je vzpostaviti prvo podzemno seizmološko postajo v Sloveniji s podatki, ki bi bili predstavljeni on-line.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Tektonika P440 

Ključne besede

Kras • seizmologija • monitoring