Osnovni podatki
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. oktober 2014–30. september 2017
Link SICRIS:
SICRIS
Šifra:
L1-6731 (D)
Opis

Človeška ribica (Proteus anguinus) je slovenski nacionalni simbol, endemit Dinarskega krasa, največja jamska žival na svetu in edini evropski jamski vretenčar. Monitoring človeške ribice se zaenkrat še ne izvaja, niti zanj ni pripravljenega ustreznega programa. Človeška ribica je izjemna žival, katere podzemeljskih populacij ne moremo proučevati s klasičnimi biološkimi metodami, prav tako ne moremo dobiti absolutnih ocen populacijski velikosti s preštevanjem osebkov. Potrebni so inovativni, visokotehnološki pristopi, ki vključujejo razne molekularno biološke tehnike in posebne detekcijske metode. V sklopu projekta bomo uporabili bioinformatsko podprte raziskave posebej variabilnih odsekov jedrne DNA (mikrosaetlitov), ocenili velikosti populacij z modeliranjem izlova z genetskim označevanjem in ponovnega ulova, monitoring efektivne populacijske velikosti in habitatno modeliranje za oceno celotnega življenjskega prostora.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

človeška ribica • DNK • monitoring