Osnovni podatki
Trajanje:
19. januar 2017–5. november 2017
Opis

Nadaljujemo z raziskavami na območju kraškega zaledja izvirov Ljubljanice. Obnavljamo in dopolnjujemo mrežo meritev nivojev ali pretokov ter temperature in specifične električne prevodnosti vode z avtonomnimi registratorji podatkov na ponorih, v kraških jamah in na izvirih. V izbranih vodnih valovih spremljamo kemijske in bakteriološke parametrov. Primerjava zbranih podatkov bo omogočila boljše razumevanje značilnosti pretakanja vode in prenosa snovi v posameznih podsistemih sistema kraške Ljubljanice.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Urad Slovenske nacionalne komisije za UNESCO