Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Uporaba sledenj z naravnimi in umetnimi sledili pri načrtovanju zaščite kraških voda
Sodelavci:
, , , , , , ,
 
Trajanje:
1. februar 2008–31. januar 2011
Šifra:
L2-1152
Opis

Načrti varovanja kraških vod morajo temeljiti na dobrem poznavanju značilnosti pretakanja in prenosa snovi v krasu. Ena izmed najbolj primernih metod za tovrstno proučevanje je sledenje z umetnimi in naravnimi sledili. V projektu smo z raziskavo na območju kraškega vodonosnega sistema v zaledju izvirov Malenščice preizkusili uporabnost sledenja v treh pomembnih fazah priprave strokovnih podlag za varovanje: oceni notranje in specifične ranljivosti ter načrtovanju monitoringa kakovosti kraških vod.

Rezultati

Že postavljeno informacijsko bazo sledenj na slovenskem krasu smo sodelavci dopolnjevali z novimi podatki. Nadaljevali smo s terenskimi meritvami fizikalno-kemičnih parametrov vodotokov v prispevnem zaledju in na izviru Malenščice. Z obdelavo zbranih rezultatov smo testirali vlogo in pomen parametrov, ki imajo odločilen vpliv na notranjo in specifično ranljivost kraških vodonosnih sistemov. Izdelali smo smernice za načrtovanje monitoringa podzemnih vod in uporabo metode slednje v različnih fazah načrtovanja zaščite kraških vodnih virov.

Ključne povezave

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost

Raziskovalna področja

Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 

Ključne besede

kras • vodonosnik • zaščita • monitoring • Malni • Malenščica