Strokovne podlage za določitev morebitnega vpliva načrtovanih variant AC Postojna/Divača – Jelšane na vplivno območje Škocjanskih jam

tržni projekt
Osnovni Podatki

Opis

V sklopu tržnega projekta določamo vpliv (pod)variant načrtovane AC Postojna/Divača - Jelšane na kraško okolje s posebnim ozirom na kraške jame, kraške vode, podzemno živalstvo in zavarovano območje Škocjanskih jam.


Ključne besede
krasoslovje
Škocjanske jame
kraške jame
kras