Sledilni poskus na vodnem telesu podzemnih voda Karavanke (Presušnik–Karavanški predor)

marketing project
Osnovni Podatki

Opis

Namen sledilnega poskus je bil ugotavljanje smeri in hitrosti toka podzemnih voda na hidrološkem prispevnem zaledju iztoka podzemne vode iz južnega dela cestnega predora Karavanke, ki je del prekomejnega vodnega telesa Karavanke.


Rezultati

Po pregledu obstoječe literature so sodelavci opravili terenski ogled območja sledenja. Pripravili so podroben načrt izvedbe sledilnega poskusa, v katerem so opredelili pogoje in lokacije injiciranja sledila, izbrali lokacije za vzorčenje in določili način vzorčenja na posameznih lokacijah. Fluorescenčno sledilo uranin smo injicirali ob nizkem vodostaju 10. marca 2011 v potok Presušnik, ki zbira površinske vode v schlernskem dolomitu zahodno od Karavanškega predora, ob nizkem vodostaju pa v zgornjem toku pod slapom presahne. Prve sledi uraninan smo v zelo nizkih koncentracijah zaznali konec aprila 2012, koncentracija pa je nato postopno naraščala do konca novembra 2012, ko je bil projekt zaključen. Načrtujemo še eno serijo vzorčenja, da bi lahko sklepali o nadaljnjem poteku pojavljanja sledila.


Ključne besede
Karavanke
sledenje
kras



Raziskovalna področja
Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470
Geologija, fizična geografija P005