Osnovni podatki
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. januar 2013–31. julij 2016
Link SICRIS:
SICRIS
Šifra:
L1-5453 (C)
Opis

Glavni cilj tega projekta je oceniti bioreceptivnost preučevanih kamnitih substratov z različnimi mineraloškimi, kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi in njihovo občutljivost na nastanek madežev. Poleg tega bodo razviti in optimizirani ustrezni postopki za preprečevanje propadanja zaradi delovanja mikroorganizmov, kar bo vodilo k razvoju visoko biorezistentnih kamnitih površin, prav tako odpornih na nastanek madežev. Rezultati raziskav bodo aplicirani na področje modernih stavb, historičnih objektov in spomenikov ter v manjši meri tudi na področje naravne dediščine.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Postojnska jama d.d.

Ključne besede

naravni kamen • bioreceptivnost • biodeterioracija • nastanek madežev