Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Razvoj modelov speleogeneze v epifreatični coni v pogojih časovno spremenljivega dotoka
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. november 2008–30. april 2012
Opis

Z numeričnimi eksperimenti se preučuje razvoj jam s poudarkom na obdobju, ko se iz prežete cone selijo v neprežeto. Numerično je to obdobje slabo preučeno v primerjavi z zgodnejšimi, ko so jame povsem zalite. Zahteva namreč obravnavo proste vodne gladine, kar je dodaten zaplet pri izračunu vodnega toka. Poleg tega bi nihanje pretokov lahko imelo pomemben vpliv na razvoj jam ravno v tej fazi, saj tu s seboj prinese nihanje nivoja vode. 

Izdelujemo numerični model za simulacijo speleogeneze, ki ga tvorita programsko orodje „SWMM“, namenjeno izračunu toka po kanalih, in namensko izdelana koda za izračun raztapljanja različnih kamnin. Posebej razvijamo dve področji uporabe: trorazsežno modeliranje oblik posameznih rovov ali mrež manjšega števila rovov in modeliranje razvejanih mrež, zgrajenih iz rovov pravilnih oblik. Obe orodji sta se uporabljali za poglabljanje razumevanja starih konceptualnih modelov speleogeneze in preverjanje novih. 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS