Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Projekt SMART KARST: Mednarodna krasoslovna šola »Sonaravno upravljanje naravnih virov na krasu«
Sodelavci:
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Maja Kranjc
, , ,
 
Trajanje:
1. december 2005–30. november 2009
Šifra:
MSCF-CT-2005-029674
Opis

Ni opisa.

Rezultati

V zaključnem letu projekta SMART KARST smo izvedli še zadnjega od načrtovanih dogodkov, in sicer 17. mednarodno krasoslovno šolo, v kateri je bila vodilna tema jamska klima. Od 128 udeležencev iz 31 držav je bilo 46 prejemnikov štipendije Marie Curie, ki omogoča kritje potnih stroškov in stroškov bivanja na šoli. Povabili smo 4 mednarodno priznane predavatelje, ki so v uvodnih predavanjih predstavili vodilno temo z različnih vidikov. Osrednji del šole pa so bile tudi letos terenske ekskurzije, na katerih je bila obravnavana problematika predstavljena tudi s praktičnimi primeri. Pripravili in oddali smo zaključna poročila projekta.

Vodja projekta na ZRC