Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Pogodba o strokovnem sodelovanju pri postopku odstranjevanja zelenih oblog okoli svetil v Postojnskem jamskem sistemu
Sodelavci:
 
Trajanje:
20. maj 2010–31. december 2010
Opis

Lampenflora je fototrofna združba organizmov, ki se razvije okoli svetil v podzemlju v turističnih jamah, če ekološki dejavniki določene mikrolokacije omogočajo njeno kolonizacijo in rast. Lampenflora je pogosto vzrok za biološko pogojeno uničevanje površin, na katerih raste, kot so kapniki, sedimenti, prazgodovinske slikarije in zgodovinski podpisi. V Postojnski jami predstavlja lampenflora, zaradi relativno visoke intenzivne in trajanja osvetlitve v turističnem delu jame, ki letno dosega približno 1.000 ur v posameznem sektorju, pereč problem.

Rezultati

Za upravljalca s Postojnsko jamo se je analiziralo trenutno stanje, pripravilo se je smernice za omejevanje rasti lampeflore ter razvilo postopek za odstranjevanje lampenflore iz jame s čim manjšim učinkom na jamsko okolje.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Postojnska jama

Ključne besede

Kras • Postojnska jama • lampenflora