Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Podzemne vode Dinarskega krasa v Srbiji in Sloveniji - primerjava trenutnega stanja, izrabe, ranljivosti in potenciala
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2010–31. december 2011
Šifra:
BI-SR/10-11-032
Opis

Primerjali smo splošne značilnosti dinarskega krasa v Sloveniji in Srbiji. Skupne projektne aktivnosti smo usmerili na dva posebna študijska primera raziskav kraških vodonosnikov:  v Sloveniji na primere rabe sledilnih poskusov z umetnimi sledili v hidrogeoloških raziskavah na krasu, v Srbiji pa na primer negativnih vplivov razpada stranskih produktov žaganja na podzemne vode v zahodni Srbiji.

Rezultati

Sodelavci so najprej primerjali splošne značilnosti izbranih študijskih območij v obeh državah in raziskovalne metode, ki jih uporabljajo. V juniju 2010 so skupno terensko delo posvetili predstavitvi rabe sledilnih poskusov z umetnimi sledili v hidrogeoloških raziskavah na slovenskem krasu. V septembru 2010 so med ogledom izbranih termalnih in termo-mineralnih izvirov v zahodni Srbiji analizirali možnosti in primerjali različne načine njihove izrabe.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija P470 

Ključne besede

kras • hidrogeologija • sledilni poskus • Dinarski kras