Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
1. avgust 2007–31. julij 2009
Šifra:
M3-0213
Opis

Ni opisa.

Rezultati

Določili smo kraške izvire in vodne tokove na vplivnih območjih obravnavanih pehotnih strelišč in izvedli vzorčenje, na nekaterih točkah tudi ob različnih vodostajih. Rezultate opravljenih kemijskih analiz smo ovrednotili glede na vsakokratne hidrološke razmere in na že znano pretakanje podzemnih voda. Kraški izvir Malenščice smo podrobno spremljali v času izbranega vodnega vala. Izvedli smo tudi medsebojno primerjavo vplivov posameznih pehotnih strelišč. Pripravili smo naravovarstveno oceno in jo podali v končnem poročilu.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Ključne besede

kras • onesnaževanje • Poček • Malni • Malenščica