Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Ogljikov cikel na krasu
 
Trajanje:
1. avgust 2013–31. julij 2015
Šifra:
Z6-5568
Opis

Zakrasevanje (raztapljanje karbonatov) je pomemben del ogljikovega cikla na Zemlji, saj se (a) pri interakciji z vodo mobilizira ogljik dolgoročno shranjen v obliki karbonatov (CaCO3 in CaMg(CO3)2) v kopensko hidrosfero, kjer se vključuje v biosferni (vgrajevanje v biomaso) in povratni litosferni (izločanje sladkovodnih karbonatov) del ogljikovega cikla, del pa ga »odteče« v oceanski del hidrosfere, po drugi strani pa (b) pri interakciji z atmosfero/pedosfero kjer generalno gledano izloča (danes problematičen) plinasti CO2 iz atmosfere. Številni pojavi na krasu (mikroreliefne kraške oblike, korozijske vrtače, udornice,  kraške jame, kapniške oblike, lehnjak) so ob delovanju drugih dejavnikov (tektonika, podnebje, prst in vegetacija) torej del globalnega kroženja ogljika. Vloga krasa s tega vidika je danes močno podcenjena in kliče po podrobnejši obravnavi.

Osnovni namen raziskovalnega projekta je določitev in kvantifikacija tokov ogljika na krasu ter lokalnih/regionalnih razlik, ki nastajajo predvsem zaradi različnih reliefnih in podnebnih značilnosti posameznih območij. 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Agencija RS za raziskovalno dejavnost

Ključne besede

kras • ogljikov cikel • zakrasevanje