Ocena vpliva naravnih in antropogenih procesov na mikrometeorologijo Postojnske jame z uporabo numeričnih modelov ter sodobnih metod zajemanja in prenosa okoljskih podatkov

applied research project
Osnovni Podatki

Opis

Postojnska jama spada med najpomembnejše turistične jame na svetu in je najbolj obiskan turistični cilj v Sloveniji. Trajnostno upravljanje z jamo predstavlja velik izziv, saj turistična raba jame potencialno spreminja jamsko okolje. Turizem vpliva tudi na jamsko mikroklimo in preko nje na številne procese in jamski ekosistem. Modelske raziskave bomo izvajali na dveh nivojih. Na osnovnem nivoju bomo z relativno enostavnimi modeli raziskovali značilnosti interakcij med zunanjo in jamsko atmosfero in ravnotežne klimatske razmere v enostavnih geometrijah. Ti modeli nam bodo pomagali razumeti bolj kompleksni mikroklimatski model Postojnske jame. Pri mikroklimatskem modelu bomo izhajali iz modelskega okolja Ventsim Visual, ki je v osnovi namenjen simulacijam prezračevanja v rudniških sistemih. Od modela pričakujemo nova temeljna spoznanja o gibanju zračnih mas v jamah, pojasnitev anomalnih temperatur, koncentracij CO2 in radona, ki so zabeležene na nekaterih točkah, ter značilnosti transporta prahu, ki nastaja zaradi obratovanja jamske železnice.


Ključne besede
modeliranje
meterologija
jamska klima