Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Ocena stanja in vzpostavitev monitoringa v prenikli vodi
Sodelavci:
,
 
Trajanje:
25. januar 2011–21. februar 2013
Šifra:
0470/2010
Opis

V okviru vzpostavitve monitoringa prenikle vode v Škocjanskih jamah so sodelavci mesečno na desetih lokacijah spremljali ekološke, biološke in fizikalno-kemijske parametre v prenikli vodi. Dodatno so na treh izbranih vzorčnih mestih zvezno merili pretok kapnice in njeno temperaturo. Z analizo podatkov so pridobili ocene ekološkega stanja v epikraškem habitatu in stopnjo ogroženosti podzemeljske biodiverzitete.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Park Škocjanske jame