Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Mikro-tektonske deformacije v kraških jamah, merjenje z ekstenziometri TM 71 in nihalom
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. januar 2010–31. december 2011
Šifra:
BI-CZ/10-11-012
Opis

Ni opisa.

Rezultati

Pridobilo se je prve rezultate premikanja 25 m dolgega navpičnega nihala v Magdaleni jami, ki kažejo določene odklone nihala od vertikale glede na spremembe napetosti v Zemljski skorji. Rezultati so primerljivi z drugimi nihali na Češkem. Avtomatsko merjenje aktivnih tektonskih struktur na Veliki gori v Postojnskem jamskem sistemu kaže na dobro stabilnost podornih blokov. Avtomatsko merjenje, ki na začetku ni dobro delovalo, se izboljšuje, tako da sodelavci upajo na bolj reprezentativne podatke 3D meritev tektonskih mikro-premikov. Opravilo se je tudi terenske oglede primernih kraških jam ter rudnikov za nove namestitve tenziometrov TM 71. 

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS