Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Meritve in analiza izbranih klimatskih parametrov v kraških jamah: Primer sistema Postojnskih jam
Sodelavci:
, , , , ,
, , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2009–30. april 2012
Šifra:
L6-2156-0618
Opis

V okviru projekta se v Postojnskem jamskem sistemu spremlja meteorološke parametre in iz njih določa značilnosti jamske klime.

Rezultati

Postavljena je spletno stran projekta ter razvita programska oprema in protokoli, s katerimi se prenašajo, obdelujejo in hranijo podatki, ki jih beležijo avtomatske postaje v jami. Narejen je načrt monitoringa, izbrana mesta meritev in parametri, ki se na posameznih točkah spremljajo. Sodelavci projekta so na dveh točkah v Postojnski jami vzpostavili klimatski monitoring. Obe meteorološki postaji merita temperaturo v različnih točkah profila rovov, hitrost in smer vetra, koncentracije CO2 in vlago. Prvi rezultati so že ovrednoteni. Narejen je načrt nadaljnjega monitoringa.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija P500 

Ključne besede

Postojnska jama • jamska klima • monitoring