Meritve in analiza izbranih klimatskih parametrov v kraških jamah: Primer sistema Postojnskih jam

applied research project
Osnovni Podatki

Opis

V okviru projekta se v Postojnskem jamskem sistemu spremlja meteorološke parametre in iz njih določa značilnosti jamske klime.


Rezultati

Postavljena je spletno stran projekta ter razvita programska oprema in protokoli, s katerimi se prenašajo, obdelujejo in hranijo podatki, ki jih beležijo avtomatske postaje v jami. Narejen je načrt monitoringa, izbrana mesta meritev in parametri, ki se na posameznih točkah spremljajo. Sodelavci projekta so na dveh točkah v Postojnski jami vzpostavili klimatski monitoring. Obe meteorološki postaji merita temperaturo v različnih točkah profila rovov, hitrost in smer vetra, koncentracije CO2 in vlago. Prvi rezultati so že ovrednoteni. Narejen je načrt nadaljnjega monitoringa.


Ključne besede
monitoring
jamska klima
Postojnska jamaRaziskovalna področja
Geofizika, fizična oceanografija, meteorologija P500