Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Informacijsko-tehnološka mreža za integriranje dolgoročnih ekoloških, biodiverzitetnih in socioekonomskih raziskav na krasu: LTER-Slovenija
Sodelavci:
, , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. februar 2008–31. januar 2011
Šifra:
J7-0546-0618-08
Opis

Tehnološka mreža za integriranje ekoloških, biodiverzitetnih in socio-ekonomskih podatkov deluje pod okriljem mreže LTER-Slovenija, ta pa je vključena v evropsko mrežo LTER (Long-Term Ecological Research). 

Rezultati

V okviru medsebojnega raziskovalnega sodelovanja, ki temelji na širšem evropskem in multidisciplinarnem nivoju, se je v zaključnem letu raziskave integriralo znanje in pridobljene podatke o kraški biodiverziteti ter pripravilo predlog smernic za zaščito kraške biodiverzitete na primeru epikraških združb in epikraškega habitata. Delovanje infrastrukture, grafični prikazi, osnovni podatki, izsledki raziskave in smernice so prikazani na domači spletni strani.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

biodiverziteta • zaščita • epikras