Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Hipogeni kras
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
25. november 2011–25. november 2011
Šifra:
BI-FR/10-11-PROTEUS-011
Opis

Ni opisa.

Rezultati

V juliju in avgustu 2010 so sodelavci opravili obisk v Franciji pri Philippu Audra-ju z univerze Nice Sophia-Antipolis. Nadaljevali so s proučevanjem površinskih in podzemnih kraških značilnosti v širši okolici Nice v departmajih Alpes maritimes, Alpes-de-Haute-Provence in Var. V širši okolici kraja Moustiers so ob soteski reke Verdon nadaljevali z raziskavami različnih apnencev in ugotavljali njihovo selektivno zakrasevanje. Z litološko-tektonskega vidika so proučevali rečne kanjone v različnih kamninah severno od Nice. Obiskali so več jam hipogenega nastanka.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Raziskovalna področja

Geologija, fizična geografija P005 • Fizična geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija P510 

Ključne besede

Kras • speleogeneza • hipogene jame