Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
DEDI II - Razširitev Enciklopedije naravne in kulturne dediščine na Slovenskem
Sodelavci:
, , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. julij 2009–30. september 2010
Šifra:
SM 4214
Opis

Projekt  DEDI II je nadgradnja uspešnega pilotnega raziskovalnega projekta DEDI, ki je bil namenjen izdelavi koncepta spletne zbirke naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Poudarki projekta so novi pristopi k predstavitvi dediščine, njeni umeščenosti v prostor (2R in 3R) in čas ter dostopnosti. Poleg tega bo DEDI v obliki dodajanja večmedijskih gradiv (t.i. deditek) omogočal aktivno vključitev javnosti v soustvarjanje naše dediščine, kar je pomemben prispevek na področju aktiviranja civilne družbe pri gradnji nacionalne identitete. V sklopu projekta bomo preučili tudi kategorizacijo in taksonomijo naravne in kulturne dediščine.

Rezultati

Pri projektu se je sodelovalo s pripravo desetih kraških gesel. Pri enem geslu je sodelovalo tudi več raziskovalcev, kar je poseben izziv za predstavitev različnih strokovnih vidikov v zgoščeni vsebini. Sodelavci so sestavili naslednja gesla: Planinsko polje, Cerkniško polje, Križna jama, Postojnski jamski sistem, Planinska jama, Divje jezero, Palško jezero, Kanin-podi, Vilenica, Račiška pečina. Gesla dopolnjuje bogato slikovno gradivo.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj

Ključne besede

naravna dediščina • kulturna dediščina • enciklopedija