Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
19. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras": Varstvo kraškega podzemlja
Sodelavci:
, , ,
, , ,
 
Trajanje:
1. januar 2011–31. december 2011
Šifra:
1000-11-454456
Opis

Krasoslovna šola je največji vsakoletni krasoslovni dogodek na svetu. Poteka že od leta 1993. Na letošnji krasoslovni šoli z vodilno tematiko "Varovanje kraškega podzemlja" se posvečamo pritiskom in varovanju kraških jam, voda in podzemnega živalstva.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ključne besede

Kras • izobraževanje • Mednarodna krasolosvna šola